วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 03:28 น.

ภูมิภาค

รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดในพื้นที่นครปฐม

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.18 น.

วันนี้ (13 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโควิด-19 ด้านความมั่นคง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

 

โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การดำเนินงานด้านความมั่นคง การดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 การดำเนินงานของคณะตรวจติดตามควบคุมมาตรการ การบังคับใช้กฎหมาย ชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว การตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออก ในจังหวัด และช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ

   
จากนั้น พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่บริเวณด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี ซึ่งเป็นด่านตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่

 


กรุงเทพมหานคร โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจสอบเอกสารความจำเป็นในการเดินทาง นอกจากนี้ทางจังหวัดได้จัดตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และนนทบุรี รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
   


พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีการบริหารจัดการที่สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของจังหวัดนครปฐม ณ วันที่ 13 มกราคม 2564 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 5 มีผู้ติดเชื้อสะสม 77 คน เป็นคนไทย 75 คน ต่างชาติ 2 คน กำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 18 คน และรักษาหายเป็นปกติแล้ว 59 คน โดยบุคลากรจากหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านโควิด-19 ด้านความมั่นคง ยินดีให้การสนับสนุนกับทางจังหวัดนครปฐม เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน