วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:43 น.

ภูมิภาค

มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน แก่ราษฎรประสบภัยหนาว จ.สุรินทร์

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.19 น.
วันที่ 13 ม.ค.64  ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัด สุรินทร์ จำนวน  2,500   ผืน
 
โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อมอบแก่นายอำเภอ จำนวน  17  อำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์   พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาล ที่ 9 พระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 2,500 ชุด
 
ให้กับนายอำเภอ ก่อนนำไปส่งมอบแก่ประชาชนในแต่พื้นที่ต่อไป  ขณะเดียวกันได้มอบผ้าห่ม กันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองด้วย จำนวน 150 คน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ  อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตา ต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในครั้งนี้