วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 08:27 น.

ภูมิภาค

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ผู้ประสบภัยหนาวนครพนม

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.24 น.
วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครพนม มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นายอำเภอเมืองนครพนม นายอำเภอธาตุพนม นายอำเภอเรณูนคร และนายอำเภอปลาปาก อำเภอละ 500 ผืน รวม 2,000 ผืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ สำนักงานเหล่ากาชาดฯ สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง
 
นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม กล่าวต่อประธานฯ ว่า ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน มามอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้ 
 
เนื่องจากจังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศหนาวเย็นบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วทุกอำเภอ นำมาซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวเป็นประจำทุกปี  และจากข้อมูลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของประชาชนในพื้นที่ มีผู้เดือดร้อนทั้งสิ้น 32,479 คน และยังคงมีประชาชนมีความต้องการเครื่องกันหนาวอีกเป็นจำนวนมาก 
 
จากนั้นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองนครนพนม จำนวน 50 ผืน 

หน้าแรก » ภูมิภาค