วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:35 น.

ภูมิภาค

“วัดเขาพรหมชะแง้”เผาข้าวหลามพระธรรมขายสู้โควิด

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 20.51 น.

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.พระปลัดแรม ปสสฺวโร เจ้าอาวาสวัดเขาพรหมชะแง้ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ของ จ.เพชรบุรี ในขณะนี้ทำให้ทางวัดไม่สามารถจัดงานประจำปีได้ตามคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัด ส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ และ จ.ใกล้เคียงไม่สามารถเดินทางมาทำบุญได้จากข้อห้ามดังกล่าว

 

 

 

จึงมีความคิดเผาข้าวหลามจำหน่าย เพื่อหารายได้ไว้ใช้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะและไว้ใช้จ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟของวัด ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเดือน พ.ค.63 ทางวัดเคยเผาข้าวหลามพระธรรมจำนวน 1,000 กระบอก แจกชาวบ้าน พนักงาน ลูกจ้างที่ตกงาน ถูกเลิกจ้าง พ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายไม่ดีภายในหมู่บ้าน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโรคโควิด-19 ระลอกแรกและต่างชมว่าอร่อยตามๆกัน

 

 

 

สำหรับข้าวหลามที่ทางวัดจำหน่าย มีชาวบ้านช่วยสนับสนุนไม้ไผ่และมะพร้าวให้ส่วนหนึ่ง ที่เหลือทางวัดเพียงซื้อข้าวเหนียวและน้ำตาลมาเป็นส่วนประกอบทำเป็นข้าวหลาม ใช้พระลูกวัดและชาวบ้านช่วยกันนำข้าวหลามที่ทำเสร็จฝังดินเผาแบบโบราณดั้งเดิมพื้นบ้านของ จ.เพชรบุรี เผากันใหม่ๆ อุ่นๆ หอมกรุ่นจากเตาเผา ทำให้ข้าวหลาม มีรสชาติอร่อย หวานมัน