วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 04:39 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯสุพรรณ ขอบคุณผู้กักตัวครบ 14 วัน พร้อมส่งกลับบ้าน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.29 น.
ที่โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันส่งผู้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาเริ่มป่วย หรือ Quarantine ที่กักกันตัวครบ 14วันแล้วไม่พบเชื้อ เพื่อส่งคนปลอดเชื้อสู่สังคมปลอดภัย จำนวน 18 คน ได้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ค้ากุ้งอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสมุทรสาคร  กลุ่มที่2 คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไปสนามชนไก่ จ.อ่างทอง สำหรับผู้ที่กักตัวเองครบกำหนดแล้วออกจาก Quarantine วันนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรียังได้มอบหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลผู้ปลอดเชื้อโควิด-19  เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอมัยให้กับทุกคนด้วย
 
  
 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าวันนี้ได้ส่งผู้กักกันตัวเอง ที่ Local Quarantine ครบ14วันกลับบ้าน จำนวน18คน แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้ค้ากุ้งที่อำเภอสองพี่น้อง 7คน และกลุ่มคือกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดจากสนามชนไก่ จ.อ่างทอง วันนี้ได้กลับบ้าน 11คน สำหรับกลุ่มผู้ค้ากุ้งที่อำเภอสองพี่น้องเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วมั่นใจว่าเชื่อไวรัสโควิด-19จะไม่ระบาดจากกลุ่มผู้ค้ากุ้งอีก ส่วนผู้ที่กักตัวเองที่เหลือ Local Quarantine โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 25 คน ส่วนตัวมั่นใจว่าไม่น่าจะมีผู้ติดเชื่อเพิ่ม แต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องไม่ประมาทต้องเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด  
 
 
ทั้งนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้ที่มากักตัวเอง ที่ Quarantine แห่งนี้ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี ท่านเองเปรียบเสมือนฮีโร่คนหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่เสียสละเวลาส่วนตัวของท่านมากักตัวเอง14วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด19 ในรอบที่2 ของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย สำหรับ18คนที่กลับบ้านวันนี้ทุกคนปลอดเชื้อแล้ว และเน้นย้ำให้ทุกคนป้องกันตัวเอง 100 เปอร์เซ็นด้วย 
 
 
ทางด้านนายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์พยาบาล รพ.ศูนย์เจ้าพระยายมราช ลงพื้นที่ตลาดพอเพียง ภายในปั๊ม ปตท.หลักเมือง  ปฏิบัติการเชิงรุกตรวจคัดกรองพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดในพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม เป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของตลาดนัด