วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 08:14 น.

ภูมิภาค

รมว.ทรัพยากรฯรุกป้องกันไฟป่าลดมลพิษ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 19.34 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันและควบคุมไฟป่า ลดการเผาจนเกิดมลพิษ วอนประชาชนติดตั้งแอพลิเคชั่น air4thai ใช้ตรวจวัดคุณภาพอากาศได้เที่ยงตรงแม่นยำ

 


 

เมื่อเวลา 16.45 น. วันที่ 14 ม.ค. 64 ที่สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นย้ำในการทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมไฟป่า ลดการเผาป่าต่าง ๆ จากนั้นได้เยี่ยมชมการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่สวนสาธารณะหนองถิ่น เขตเทศบาลเมืองหนองคาย ซึ่งเริ่มใช้งานเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ทำการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองและสารมลพิษ 6 ชนิด ประกอบด้วย ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน, ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5, ก๊าซคาร์บอนมอน็อคไซค์ , ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซค์, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซค์ และก๊าซโอโซน

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จ.หนองคาย เป็นจังหวัดชายแดน ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จ.หนองคาย ก็จะได้รับผลกระทบก่อน โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อถึงฤดูกาลเผา จุดความร้อนต่าง ๆ จะอยู่เหนือการควบคุมของประเทศไทย ทำได้เพียงการขอความร่วมมือไปยังเลขาธิการอาเซียนไปยังประเทศต่าง ๆ ซึ่งวันนี้ตนได้ประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น การแก้ไขปัญหาจุดความร้อนในจังหวัดหนองคาย หรือ การเผาไหม้ในที่โล่ง และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.หนองคาย ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมเป็นอย่างดีเพราะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากท้องถิ่นตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับหมู่บ้านเป็นหลัก ส่วนประเด็นสำคัญที่เป็นนโยบายของรัฐบาลคือการหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้กรอบนโยบายของสำนักงานที่ดินแห่งชาติ จ.หนองคาย เป็นอีกจังหวัดหนองคายที่อยู่ระหว่างรอการอนุญาต โดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายทำเรื่องเข้ามาเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินจะได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี 2564 และเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชนได้มีที่ทำกิน กระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าได้

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา ยังกล่าวถึงการใช้งานแอพลิเคชั่น air4thai ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นที่แสดงผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองและมลพิษต่าง ๆ จากเครื่องมือที่ทันสมัย ว่า เครื่องมือนี้มีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท มีติดอยู่ทั่วประเทศ บางจังหวัดมีมากกว่า 1 จุด ภายในปี 2564 ได้จัดทำคำของบประมาณในการติดเครื่องวัดที่ได้มาตรฐานระดับโลกทุกจังหวัดในประเทศไทย ยังขาดอีกประมาณ 20 จังหวัดเท่านั้น เมื่อทางกระทรวงมีจุดวัดที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ก็อยากให้ประชาชนอุ่นใจว่าตัวเลขที่ได้จากแอพลิเคชั่น air4thai มาจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน โดยแอพฯ บางตัวที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีการโฆษณาขายสินค้าซ่อนอยู่ แต่แอพฯ air4thai เป็นแอพฯที่รัฐจัดทำขึ้นดังนั้นจะเป็นการให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงแม่นยำ จึงอยากขอความกรุณาจากประชาชนให้เชื่อมั่นในตัวเลขจากแอพลิเคชั่นนี้ สามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้.

 

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค