วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 08:30 น.

ภูมิภาค

เพชรบุรีเลื่อนจัดงานพระนครคีรี คุมเข้มแรงงานต่างด้าว

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 20.15 น.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระนครคีรี -เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดยในที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ออกไปก่อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยคาดว่าจะจัดได้ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 64 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคณะกรรมการจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ และกำหนดวันจัดงานที่แน่นอนอีกครั้ง

 


ขณะที่ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.เพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ว่าจากประกาศกระทรวงแรงงานขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเข้าพื้นที่เสี่ยงหรือออกจากพื้นที่เสี่ยง จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และมีการแพร่ระบาดหลายพื้นที่ ซึ่งเพชรบุรีมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก

 

 

ประกอบกับการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีของแรงงานต่างด้าวต่างพื้นที่ มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงประกาศห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าและออกจังหวัดเพชรบุรีทุกกรณี นอกจากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อเพชรบุรีได้กล่าวขอบคุณเครือข่ายสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์น้ำใจผู้บริจาคข้าวสาร 1,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อกักตัวจากโควิด 19 โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 18 ราย กำลังรักษา 11 ราย และยอดรวมการส่งตรวจบุคคลกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 10,831 ราย ไม่พบเชื้อ 10,645 รายและกำลังรอผล 157 ราย.

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค