วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 00:08 น.

ภูมิภาค

ทหารช่างตบเท้า บริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาด

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564, 20.41 น.

ทหารช่างตบเท้า บริจาคเลือดกู้วิกฤตเลือดขาดช่วงโควิดระบาดได้รับความร่วมมือจากกำลังทหารบก ได้ร่วมกันเสียสละบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง

 


 

วันที่22 ม.ค.64 ที่สโมสรนายทหาร ค่ายภาณุรังษี  อ.เมือง  จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์  เจ้ากรมการทหารช่าง และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่ข้าราชการ นายทหาร นายสิบ จิตอาสาพระราชทาน และครอบครัว กรมการกทหารช่าง ที่ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี  มาให้บริการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้   ในโอกาสนี้ เจ้ากรมการทหารช่าง และคณะ ได้ร่วมมอบโลหิตที่ได้รับบริจาคจาก จำนวน 50,000 ซีซี จากกำลังพลของกรมการทหารช่าง จิตอาสาพระราชทาน และครอบครัว ที่ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 125 ราย ให้กับผู้แทนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี  เพื่อนำไปใช้สำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อดังกล่าว ขณะเดียวกัน พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

 


อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปัจจุบันสภากาชาดไทย อยู่ในสภาวะขาดแคลนโลหิตมากขึ้น โดยมีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอกับการสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลกว่า 340 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องรักษาด้วยโลหิต โดยเฉพาะการผ่าตัดเต็มรูปแบบและผู้ประสบอุบัติเหตุ ทางผู้บัญชาการทหารบก จึงมีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือจากกำลังทหารบก ที่มีความพร้อม ได้ร่วมกันเสียสละบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสภาวะปริมาณโลหิตสำรองจะเป็นปกติ