วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:03 น.

ภูมิภาค

“เสี่ยปรีชา”งดแจกอั่งเปา ห่วงโควิดที่ยังระบาด!

วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 20.54 น.

ปรีชา ชัยรัตน์ คหบดีเมืองอุดร ที่น้ำใจงามแจกอั่งเปาคนยากคนจนทุกๆ ปีในเทศกาลตรุษจีน แต่ปีนี้ห่วงโควิดระบาดงดแจก แต่มอบทุนการศึกษา พร้อมสิ่งของ ให้กับหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแทน

 


วันนี้ (10 ก.พ.64) ที่สำนักงานโรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม ถ.โพศรี นายปรีชาและนางสรรค์นรา ชัยรัตน์ ผู้บริหาร โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม ได้มอบทุนการศึกษา เงินสนับสนุนและสิ่งของ ให้กับหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 71 ปี ซึ่งปีนี้ ไม่ได้จัดงานแต่อย่างใด เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 แต่ก็ยังมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง

 


โดยปีนี้ ได้มอบเงินสนับสนุน ทุนการศึกษาบุตร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จ.อุดรธานี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 67 ปี กองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่ง คุณปรีชา มีตำแหน่งเป็นปรึกษาชมรม อส. กองพันนเรศวรอุดรธานีอยู่แล้ว โดยมอบทุนจำนวน 107 ทุน  ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 321,000 บาท พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มอีก 12 ลัง  โดยมีนายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี พร้อมข้าราชการ เจ้าพนักงาน กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดธานี ร่วมรับมอบ

 

 

จากนั้นได้มอบนมผง ให้กับเด็กแรกเกิดจำนวน52คน ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ซึ่งคุณปรีชาและครอบครัว จะทำการมอบนมผงให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน และครั้งนี้ ได้มอบนมผง มูลค่า 180,620 บาท มีนางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนรับมอบรวมไปถึง มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อใช้ในภาระกิจป้องกันโควิด-19 จำนวน500ลิตร

 

 

นอกจากนี้ ยังได้  มอบเงินสนับสนุน ในการเทพื้นคอนกรีต ก่อสร้างโดม เอนกประสงค์ ในโครงการ สร้างโดมเพื่อน้อง ฉลองครบรอบ100 ปี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศและนายสุรเชษฐ์  ภาคำ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการนี้ หลวงปู่เสน ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแซง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการก่อสร้าง  ซึ่งจะนำไปร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อให้นักเรียนและคณะครู อาจารย์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ได้ใช้ประโยชน์ในโอกาส ต่อไป

 


และเป็นประจำทุกๆ ปีเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนจะเห็นคุณปรีชา ชัยรัตน์พร้อมครอบครัวแจกอั่งเปาคนยากคนจนที่จะมารออยู่หน้าบ้านสำลีเงินเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้ทางคุณปรีชา ชัยรัตน์ และครอบครัว  งด แจกอั่งเปา เนื่องในเทศกาลตรุษจีนให้แก่คนยากคนจนที่เคยทำประจำในทุกๆ ปีเพราะห่วงการระบาดของโควิด แต่หากสถานการณ์ปีหน้าดีขึ้นก็จะแจกอั่งเปาแก่คนยากคนจนเหมือนเดิม

หน้าแรก » ภูมิภาค