วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 02:43 น.

ภูมิภาค

สสจ.สำรวจความต้องการของปชช.สมุทรสาคร เปิดลงทะเบียนกลุ่มสมัครใจรับวัคซีนโควิด-19

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 18.29 น.

เมื่อเวลาประมาณ11.30น.ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีเป้าหมายจัดส่งวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ ในรอบแรกที่ได้รับมา โดยจะฉีดให้กับ 4 กลุ่มแรก ก็คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า , 2.ประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป, 3. ผู้มีโรคประจำตัว เบาหวาน ทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง มะเร็ง และ 4. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องการควบคุมโรค ทหาร ตำรวจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่มีอยู่กว่า 10,000 รายนั้น

สำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านการสำรวจบุคคลในกลุ่มเป้าหมายแล้ว  ขณะนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18  - 59 ปี ทั้งที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัว ที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีนโควิด-19 แบบสมัครใจ สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือ เทศบาล หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์รับข้อมูลผู้สงสัย COVID-19 จังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 065-5493322 และ 0988726632 เปิดบริการ 24 ชม. 

นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวอีกว่า การสำรวจผู้สมัครใจรับวัคซีนนั้น ก็เพื่อเป็นการทราบข้อมูลความต้องการของประชาชนว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้ขอรับการสนับสนุนให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้วัคซีนรอบแรกอาจไม่พอสำหรับทุกคน ซึ่งต้องพิจารณาให้คนกลุ่มเสี่ยงได้รับก่อน ส่วนประชาชนกลุ่มรองก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงด้วย ซึ่งอาจจะให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลที่มีความเสี่ยงสูงได้รับก่อนเช่นกัน


ตามรายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของวัคซีนที่จะเข้ามารอบแรก สมุทรสาครจะได้รับประมาณ 104,000 โดส ซึ่งนอกจากจะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดแล้ว ที่เหลือจะฉีดให้กับกลุ่มสมัครใจที่ได้มีการสำรวจไว้ โดยจะเน้นไปที่เป็นประชาชนกลุ่มอายุ 18 - 59 ปีที่ไม่มีโรคประจำตัวก่อน หลังจากนั้นเมื่อวัคซีนเข้ามาอีกหนึ่งรอบในช่วงเดือนเมษายน  ก็ฉีดให้กับกลุ่มที่เหลือ ยกเว้นกลุ่มที่ต้องห้าม เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี  

ทางด้านวัคซีนที่จะเข้ามารอบแรก เป็นวัคซีนของซิโนแวค ในร่างกาย 1 คน จะต้องฉีดซ้ำ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน โดยระยะแรก การฉีดวัคซีนโควิด-19 จะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล 11 แห่งทั้งของรัฐและเอกชนที่ทางสาธารณสุขได้จัดเตรียมไว้.