วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:15 น.

ภูมิภาค

“ฐิติรัตน์”กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม เคาะประตูบ้าน ขอคะแนนเสียงหลังกกต.ประกาศรับเป็นผู้สมัครฯ

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.29 น.

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 23 ก.พ.2564 ที่บ้าน เหล่าเกวียนหัก หมู่ 5 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นางฐิติรัตน์ (โหน่ง) อุดมวรรธน์ กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม ลูกในบ้านว่านในสวน เพื่อตอบแทนบุญคุณบ้านเกิด ขออาสามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ด้วยปณิธานที่ว่าความสุข ของเรา คือการได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชน ลงพื้นที่หาเสียง หลังกกต.ประจำเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ประกาศเป็นผู้สมัครอย่างเป็นทางการ โดยได้รับหมายเลข 3 ลงพื้นที่หาเสียง แบบเคาะประตูบ้าน พร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ของกลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม ที่ส่งลงครบทั้ง 3 เขตประกอบไปด้วย

 


เขต 1นางบรรธง ค่าเอ่น ผู้สมัคร เบอร์ 8
นายสุวรรณ สิมเสน ผู้สมัคร เบอร์ 9
นายสำเนียง ทองบ้านทุ่ม ผู้สมัคร เบอร์ 10
นายสมศรี ขุ่นพิทักษ์ ผู้สมัคร เบอร์ 11
นายอาธิป หอมสมบัติ ผู้สมัคร เบอร์ 12
นายกัมปนาท หอมสมบัติ ผู้สมัคร เบอร์ 13
เขต 2 นายพันณรงค์ รุ่งเรือง ผู้สมัคร เบอร์ 1
อ.ประสาท หนองแก ผู้สมัคร เบอร์ 2 อ.สุรัตน์ สงมหาดไทย ผู้สมัคร เบอร์ 3นายบุญเลิศ วัดถัง ผู้สมัคร เบอร์ 4 นายวงษ์ น่าชม ผู้สมัคร เบอร์
เขต 3 นายองอาจ หล่ำแขก ผู้สมัคร เบอร์ 1

 


นางสาวประยูร เสนาสุ ผู้สมัคร เบอร์ 2 นายสมพงษ์ นรินทร์ ผู้สมัคร เบอร์ 3นายตะวัน พิมพ์คำไหล ผู้สมัคร เบอร์ 4นางไพเลียม ไชยธรรม ผู้สมัคร เบอร์ 5 และร้อยตรี ประดิษฐ์ แสนกิ่ว ผู้สมัคร เบอร์ 6

 


สำหรับนโยบายกลุ่มรักเมืองบ้านทุ่มของ นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ คือ 1.ตอบแทนบุญคุณบ้านเกิด ขออาสามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ชาวเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 2.รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา (ทำประชาคมชุมชน) 3. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน 4. ยกระดับการบริการของเทศบาลให้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เป็นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ สะอาดสวยงาม 5. กู้ชีพ กู้ภัย ดับเพลิง ต้องพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมงานที่ได้รับการอบรม และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 6.ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเหมือนญาติผู้ใหญ่ 7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนไฟฟ้า สาธารณะ และ 8.ยกระดับการศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพิ่มความพร้อมด้านสาธารณสุข (การป้องกันโรคติดต่อ) ตามระบบของ ทางการจะอนุญาต พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพี่น้องประชาชน

 


นางฐิติรัตน์ อุดมวรรธน์ ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เบอร์ 3 กล่าวว่าตนมีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆขึ้นไป เพราะเรามีความพร้อมที่จะพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เพราะว่าครอบครัว เราก็เติบโตอยู่ที่นี่ เกิดอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้ว ที่เราจะมาพัฒนา เพื่อตอบแทนบ้านเกิดของเรา ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

 


แหล่งข่าวว่าคนในพื้นที่ตำบลบ้านทุ่ม มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่เติบโตเกิดที่นี้ และครอบครัวตั้งรกรากพื้นฐาน อาชีพทำมาหากิน อยู่ที่บ้านทุ่ม อีกอย่างได้ลงพื้น อำนวยความสะดวก ให้กับชุมชนมิได้ขาดอย่างต่อเนื่อง ภายหลังลงพื้นที่ เพื่อหาเสียงดังกล่าว ประชาชนต่างให้ความสนใจนโยบายของ"กลุ่มรักเมืองบ้านทุ่ม" เพราะได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแผนงานโครงการพัฒนาตำบลบ้านทุ่ม แบบมีส่วนร่วม ตามนโยบายของกลุ่มดังกล่าวด้วย.

หน้าแรก » ภูมิภาค