วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:12 น.

ภูมิภาค

คึกคัก! หาเสียงชิงนายกเล็ก ทม.อำนาจเจริญ "เสี่ยโต้ง" ลุยตลาดเช้าอ้อนขอคะแนพ่อค้าแม่ค้า

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 14.24 น.
เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 23 ก.พ. 64 ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้ากลุ่มภูมิใจไทเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(สท.)ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 6 คน รวม 18 คน ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1. หมายเลข 7. นายวิชัย คุณมี หมายเลข.8 นายขจรศักดิ์ โยธามาตย์ หมายเลข 9. นางสาวรุ่งอรุณ แก้วมณี หมายเลข 10.นายศิริผล เรืองบุญ หมายเลข 11. นายขุนเทือง แสนสิงห์ และหมายเลข 12. นายณฐกร วรรณะวัลย์  เขตเลือกตั้งที่ 2. หมายเลข 7นายมงคล มหาโยธี  หมายเลข 8. นายอุทัย บุญแจ่ม หมายเลข 9. นายทองใบ เดชเสน หมายเลข 10. นายจรัญ ทำชอบ หมายเลข 11.นางสาวปริยานุช ศรไชย หมายเลข 12 นายยุทธนา สวรรณมณี และ เขตเลือกตั้งที่ 3. หมายเลข 7. นายคำพันธ์ ทองทิพย์ หมายเลข 8. นายแจ่มจิตร ศรีโรจน์ หมายเลข 9. นายทองล้ำ เวรุณาธร หมายเลข 10.นางเพ็ญศรี สินเติม หมายเลข 11.นายสมทรง ศิริสุข หมายเลข 12. นายหนูนา นาคำ เดินหาเสียงแจกแผ่นพับ ชูนโยบาย ให้ พ่อค้า แม่ค้า และผู้มาจับจ่ายชื้อของตลาดเข้า ได้ทราบและเข้าใจ มีความจริงใจ มุ่งมั่น ที่จะเข้าไปสร้างบ้านแปลงเมืองอำนาจเจริญ และขออาสาเป็นตัวแทนเข้าไปนั่งตำแหน่งนายกเทศนมตรีเมืองอำนาจเจริญ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ รวม 18 คน แบบยกทีม ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ พัฒนาเทศบาล เร่งบริหารจัดการขยะ สวนสาธารณะสร้างสุข บำบัดทุกข์ของประชาชน” 
 
โดยเน้น นโยบาย 3 ส. เช่น สะอาด สะดวก สุขภาพ คือ บ้านเมืองและชุมชน ต้องสะอาด ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ตลาด ต้อง สะดวก สวนสาธารณะต้อง สวยงาม เป็นที่สร้างสุขภาพให้ประชาชน 
 
พร้อมแนะนำคณะบริหาร คนรุ่นใหม่ ไฟแรง ประกอบด้วย 1.นายอิทธิพล กาญจนพิมล รองนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ 2.ดร.ถวัลย์ นิยมพาณิชพัฒนา รองนายกเทศมนตรี และ 3. นายเอกลักษณ์ แก้วกิ่ง เลขานุการ  
 
จากการลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดสด(ตลาดเช้า)เทศบาลเมืองอำนาจเจริญวันนี้( 23 ก.พ.64) ทำเอาแม่ค้า ต่างชื่นชม ยินดี ดีใจ ที่ได้เห็น เสี่ยโต้งตัวเป็นๆ หรือ ณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ ผู้สมัครหมายเลข 7 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งแม่ค้า หลายคน ชมว่า รูปหล่อ โหงเฮ้ง ดี เหมือน ดาราหนังเลย ทำเอา เสี่ยโต้ง ยิ้มแก้มแทบปริ ตลอดเวลา ระหว่างที่เดินหาเสียงในตลาดสดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และได้รับการต้อนรับและเสียงตอบรับดีมาก 
 
ต่อมา นายณัฐพงค์ (โต้ง) ตั้งสกุลกุลพัฒน์ พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(สท.) เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย หมายเลข 7. นายมงคล มหาโยธี หมายเลข 8. นายอุทัย บุญแจ่ม หมายเลข 9. นายทองใบ เดชเสน หมายเลข 10.นายจรัญ ทำชอบ หมายเลข 11. นางสาวปริยานุช ศรไชย และหมายเลข 12. นายยุทธนา สุวรรณมณี พร้อมทีมบริหาร 3 คน ลงพื้นที่หาเสียงแนะนำตัว ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่ชุมชนยางพัฒนา เพื่อขออาสาเป็นตัวแทนเข้าไปทำงานตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ในเลขเลือกตั้งที่ 2 แบบยกทีม 6 คน เพื่อเข้าไปทำตามนโยบาย ที่หาเสียงไว้ ให้เป็นรูปธรรม และพัฒนาอำนาจเจริญ บ้านเกิด เมืองนอน ให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้น... 

หน้าแรก » ภูมิภาค