วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:47 น.

ภูมิภาค

รองผู้ว่าฯ นครปฐม ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ร.ร.การบิน

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 15.07 น.
วันที่ 23 ก.พ.64 ที่แผนฝึกหัดการยังชีพ กองการศึกษาโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พลวัตร อินทรวิเศษ เสนาธิการโรงเรียนการบิน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน กำแพงแสน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ รวมถึงมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสนับสนุน เช่นการปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มเติม ระบบสนับสนุนอุปกรณ์แพทย์ ยา การสื่อสาร อาหารและอื่นๆ รวมถึงจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับผู้ป่วยกรณีที่โรงพยาบาลหลักของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง มีจำนวนผู้ป่วยและผู้เฝ้าระวังโรคเกินความสามารถที่จะดูแลและรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 
 
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ส่งมอบพื้นที่ให้จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามของจังหวัดนครปฐม เนื่องจากโรงเรียนการบินมีความพร้อมทั้งสถานที่และบุคลากร และในช่วงของการระบาดรอบแรก ในปี 2563 กองทัพอากาศได้มอบหมายให้โรงเรียนการบิน จัดพื้นที่เพื่อเป็น State Quarantine แห่งแรกและแห่งเดียวของกองทัพอากาศ โดยมีกำลังบุคลากรในการดูแลได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งพื้นที่ของโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบิน ยังห่างไกลจากชุมชน ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความกังวลต่อการติดเชื้อ การดำเนินการของกองทัพอากาศในครั้งนี้ ถือเป็นการเสียสละและร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
สำหรับระบบการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม มีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนและมีความปลอดภัยสูง โดยมีตึกอำนวยการเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานฝ่ายการแพทย์ มีห้องเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและควบคุมการสื่อสาร นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนพื้นที่บริเวณของผู้ป่วย มี 2 อาคาร จำนวน 12 ห้อง รองรับผู้ป่วยได้ 96 คน มีอาคารปฐมพยาบาล ห้องชำระล้าง ห้องน้ำชาย-หญิงแยกส่วนอย่างชัดเจน

หน้าแรก » ภูมิภาค