วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 01:07 น.

ภูมิภาค

กาชาดปากน้ำจัดโครงการ "วันกาชาด บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา”

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 16.39 น.
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 ก.พ.64  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โครงการ "วันกาชาด บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาด และประชาชนเข้าร่วม
 
ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้แพร่ระบาดในประเทศอย่างกว้างขวาง รวมถึงจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพเป็นอย่างมาก
 
ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดทำโครงการ "วันกาชาด บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา" ขึ้น โดยมอบเงินและถุงยังชีพ จำนวน 28 ราย และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน จำนวน 3 รายดังกล่าว.