วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 18:11 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯพังงา มอบรางวัลแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงที่ชนะการประกวดผ้าบาติก

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 21.10 น.

วันที่  23 ก.พ. 64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงที่ชนะการประกวดผ้าบาติก ณ เรือนจำจังหวัดพังงา ซึ่งจังหวัดพังงา ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา เรือนจำจังหวัดพังงา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพผ้าบาติก ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องราชทัณฑ์ จำนวน 30 คน ด้วยการฝึกปฏิบัติทำผ้าบาติกในลวดลายต่างๆ ตามจินตนาการและฝีมือของผู้ทำ ถือเป็นการฝึกอาชีพระยะสั้น ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการเขียนผ้าบาติก หรือการทำผ้าบาติก สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือต่อยอดในภายหน้าได้ การฝึกอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 ก.พ.64 และจัดให้มีการประกวดผ้าบาติกพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้อบรม โดยรางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท รางวันที่ 2 เงินสด 3,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 500 บาท และรางวัลพิเศษ เงินสด 2,000 บาท  

หน้าแรก » ภูมิภาค