วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 02:07 น.

ภูมิภาค

ศปถ.ตั้งเป้าร้อยละ 5 ลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายสงกรานต์

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 20.57 น.
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งที่1/2564 มีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference) ทั่วประเทศ โดยมีส่วนของจังหวัดพิษณุโลก มีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
 
ที่ประชุมได้พิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะรณรงค์ประชาสัมพันธ์  วันที่ 15 มี.ค. – 2 เม.ย. 2564 และ   ระยะดำเนินการ วันที่ 3 – 23 เม.ย. 2564 ได้แบ่งเป็นช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน วันที่ 3 – 9 เม.ย. 2564 ช่วงเข้มข้น 7 วัน วันที่ 10 – 16 เม.ย. 2564 ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน วันที่ 17 – 23 เม.ย. 2564 เป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติ 3 ปีย้อนหลัง
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการ รวมถึง มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายจัดหลักสูตรการเรียนรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักและเข้าใจ มีวินัยและวัฒนธรรมใหม่ ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดื่มไม่ขับ สวมใส่หมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัย และปรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ด้วย