วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:49 น.

ภูมิภาค

"เสี่ยโต้ง" กำชัยนายกเล็กเมืองอำนาจเจริญ ผลเลือกตั้งสท.-ทต.ทุกเขต

วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564, 13.29 น.
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 29 มี.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบล จำนวน 23 แห่ง และเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง รวม 24 แห่ง ซึ่งมีการนับคะแนนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 23.00 น ของวันที่ 28 มี.ค. 64 ปรากฏผลเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลและนายเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ไม่เป็นทางการ ดังนี้ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 1. นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ หมายเลข 7 ได้คะแนน 5,952 คะแนน ส่วนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(สท.) ผู้ได้รับเลือกแบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง คือ เขตเลือกตั้งที่ 1. ลำดับที่ 1. นายวิชัย คุณมี หมายเลข 7 ได้คะแนน 2,230 คะแนน(กลุ่มภูมใจไทเทศบาลฯ) อันดับที่ 2.นายขจรศักดิ์ โยธามาตย์ หมายเลข 8 ได้คะแนน2,016 คะแนน(กลุ่มภูมิใจไทเทศบาลฯ) อันดับที่ 3. นายขุนเทือง แสนสิงห์ หมายเลข 11 ได้คะแนน 1,981 (กลุ่มภูมิใจไทเทศบาลฯ)อันดับที่ 4 นางสาวรุ่งอรุณ แก้วมณี หมายเลข 9 ได้คะแนน 1,960 คะแนน(กลุ่มภูมิใจไทเทศบาลฯ) อันอับที่ 5.นายณฐกร วรรณะวัลย์ หมายเลข 12 ได้คะแนน 1,924 (กลุ่มภูมิใจไทเทศบาลฯ) และอันดับที่ 6. นายศิริพล เรืองบุญ หมายเลข 10 ได้คะแนน 1,845 คะแนน ซึ่งกลุ่มภูมิใจไทเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ กวาดไป 6 ที่นั่งยกทีม 
 
เขตเลือกตั้งที่ 2. ผลการเลือกตั้ง สท. ดังนี้ อันดับที่ 1. นายอุทัย บุญแจ่ม หมายเลข 8. ได้คะแนน1,811 คะแนน (กลุ่มภูมิใจไทเทศบาลฯ) อันดับที่ 2. นายมงคล มหาโยธี หมายเลข 7 ได้คะแนน 1,678 คะแนน(กลุ่มภูมิใจไทเทศบาลฯ) อันดับที่ 3. นายจรัญ ทำชอบ หมายเลข 10 ได้คะแนน 1,651 คะแนน(กลุ่มภูมิใจไทเทศบาลฯ) อันดับที่ 4. นายทองใบ เดชเสน หมายเลข 9 ได้คะแนน 1,605 คะแนน(กลุ่มภูมิใจไทเทศบาลฯ) อันดับที่ 5. นายประหยัด ยะคำแจ้ หมายเลข 5 ได้คะแนน 1,469 คะแนน(กลุ่มรักอำนาจเจริญ) อันดับที่ 6. นายยุทธนา สุวรรณมณี หมายเลข 12 ได้คะแนน 1,468 คะแนน(กลุ่มภูมิใจไทเทศบาลฯ) 
 
เขตเลือกตั้งที่ 3. ผลการเลือกตั้ง สท.ดังนี้ อันดับที่ 1.นายวิทยา ไตรมูล หมายเลข 6. ได้คะแนน 1,574 คะแนน(กลุ่มรักอำนาจเจริญ) อันดับที่ 2. พันตรีสุบรรณ ลาวรรณ หมายเลข 5 ได้คะแนน 1,510 คะแนน(กลุ่มรักอำนาจเจริญ) อันดับที่ 3. นายคำพันธ์ ทองทิพย์ หมายเลข 7. ได้คะแนน 1,499 คะแนน(กลุ่มภูมิใจไทเทศบาลฯ) อันดับที่ 4. นายประเสริฐ อุดมศรี หมายเลข 3. ได้คะแนน 1,484 คะแนน(กลุ่มรักอำนาจเจริญ) อันดับที่ 5 นายอวยพร ไชยโยธา หมายเลข 2. ได้คะแนน 1,419 คะแนน(กลุ่มรักอำนาจเจริญ และอันดับที่ 6. นายหนูนา นาคำ หมายเลข 12 ได้คะแนน 1,421 คะแนน(กลุ่มภูมิใจไทเทศบาล) ซึ่งกลุ่มภูมิใจไทเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้รับเลือก สท. จำนวน 13 คน และ นายกฯ 1 คน ส่วนกลุ่มรักอำนาจเจริญ ได้รับเลือก สท. จำนวน 5 คน ส่วนนายกสอบตก  
 
นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ หรือ เสี่ยโต้ง ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ เลือก กลุ่มภูมใจไทเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ โดยเลือกนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ 1 ตำแหน่ง พร้อมกับ เลือก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ( สท.) จำนวน 13 คน(จาก 18 คน)  ซึ่งลงในนามกลุ่มผู้ใจไทเทศบาลฯ หลังจากได้รับการรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว “ เราจะตั้งใจทำงาน เพื่อพี่น้องชาวเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ” ขอขอบพระคุณอีกครั้งครับ นายณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒนา หรือ เสี่ยโต้ง ว่าที่ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ป้ายแดง กล่าว 
 
สำหรับผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบล(ทต.) ทั้ง 23 แห่ง ปรากฏผลการเลือกตั้งดังนี้ อ.เมืองอำนาจเจริญ 1. ทต.น้ำปลีก นายจิตติ รัตนพิทักษ์สุข 2. ทต.นายม นายประมวล เตาเงิน 3.ทต.ไก่คำ นายประจวบ ทองดี 4.ทต.นาวัง นายประยงค์ บุญทอง  5. ทต.นาหมอม้า นายวิโรจน์ ถีระพันธ์ อ.ชานุมาน 1. ทต.โคกก่ง นายสำราญ ผุพันธ์ 2. ทต.ชานุมาน นายทศพล กระแสเสน อ.พนา 1. ทต.พนา ว่าที่พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์ 2. ทต.พระเหลา ว่าที่พันตรีชัยศรี พลเทพ .ลืออำนาจ 1. ทต.อำนาจ นายประเสริฐ เพ็ญจันทร์ 2. ทต.ดงมะยาง นายอภิสิทธิ์ วรรณกาล 3. ทต.สามหนอง นายไพรรัตน์ นามบุญเรือง 4. ทต.โคกกลาง นางสาว อมรรัตน์ สุเลิศ 5.ทต.เปือย นายรุ่งโรจน์ โฉมรักษ์ อ.หัวตะพาน 1. ทต.เค็งใหญ่ นายวราเทพ ชิณสิทธิ์ 2. ทต.หัวตะพาน นายธนิต ชาววัง 3. ทต.รัตนวารีศรีเจริญ นายอำคา สายสมุทต อ.ปทุมราชวงศา 1. ทต.หนองข่า นายอารี สว่างเนตร 2. ทต.หทุมราชวงศา นายปราโมทย์ อินลี 3. ทต.นาป่าแซง นายประจิฯ สีทิม 4. ทต.ห้วย นายจิรพันธ์ หมื่นล้า  อ.เสนางคนิคม 1. ทต.เสนางคนิคม ว่าที่ร้ายตรี ธีระศักดิ์ จันทวงศ์ 2. ทต.สิริเสนางค์ นายราเมศวร์ คำสุข... 

หน้าแรก » ภูมิภาค