วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 10:50 น.

ภูมิภาค

มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา สร้างห้องประชุม-มอบทุนการศึกษาเด็กยากไร้

วันศุกร์ ที่ 02 เมษายน พ.ศ. 2564, 20.29 น.
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ร.ร.บ้านปะอุง ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์  (ธ.)  และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสมยศ  พันธ์มา เลขานุการมูลนิธิหลวงปู่สรวง นายบุญมี   เสนคราม  กำนัน ต.ไพรพัฒนา และคณะกรรมการมูลนิธิหลวงปู่สรวง ได้เดินทางไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดป้ายห้องประชุมโกศลสิกขกิจ รวมใจ (มูลนิธิหลวงปู่สรวง)  ซึ่ง พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ  วายาโม ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้านปะอุง บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท จัดสร้างห้องประชุมและห้องน้ำปะอุงรวมใจปันสุข เพื่อมอบให้แก่ ร.ร.บ้านปะอุง  โดยมีการทำพิธีเปิดป้ายห้องประชุมและเจิมห้องประชุมเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้น  ได้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน ๆ ละ 500 บาทให้แก่ น.ร.ของ ร.ร.บ้านปะอุง จำนวน 30 ทุน  และมอบทุนการศึกษาให้ น.ร.ของ ร.ร.ในเขต ต.จะกง  ต.กฤษณา  และ ร.ร.ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 จำนวน 30 ทุนๆละ 500  บาท โดยมี นายทวี  สอนคำเสน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี  นางพิมพ์ลภัสส์  จันทร์สำโรง ผอ.ร.ร.บ้านปะอุง พร้อมด้วยคณะครู น.ร. กรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ
 
พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม  ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า อาตมาภาพและคณะกรรมการของมูลนิธิทุกคนเห็นว่า ร.ร.บ้านปะอุง ยังขาดห้องประชุมและห้องน้ำสำหรับใช้ใน ร.ร.แห่งนี้  ดังนั้น  มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา จึงได้ให้ความอนุเคราะห์เหรียญพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เพื่อนำเอาไปเป็นวัตถุบูชาให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้บูชาหารายได้มาเพื่อสมทบทุนในการสร้างก่อสร้างห้องประชุมและห้องน้ำในครั้งนี้   นอกจากนี้แล้วยังได้มอบชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีจำนวน 20 ชุดสำหรับ น.ร.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 แจกถุงยังชีพจำนวน 60 ถุงให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนในเขตบริการของ ร.ร. จำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านปะอุง บ้านหนองรุง  และบ้านไลย์ หมู่บ้านละ 20 ถุง   ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ น.ร.ที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส เพื่อให้เด็ก น.ร.ได้มีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนจะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค