วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:57 น.

ภูมิภาค

เกณฑ์ทหารปี64 ขอนแก่น คึก

วันเสาร์ ที่ 03 เมษายน พ.ศ. 2564, 16.47 น.

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ห้องขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.อ. ปฏิภาณ พนาพิศาล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21ประธานการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นวันที่ 2โดยมีประชาชนต่างนำบุตรหลานมาเข้ารับการตรวจเลือกและให้กำลังใจ

 


      

พ.อ.ปฏิภาณ พนาพิศาล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการ ของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าใน การตรวจเลือกในวันนี้เป็นของ 5 ตำบลคือ ต.บ้านหว้า, ต.หนองตูม,ต.ดอนหัน,ต.บ้านค้อ,และ ต.สำราญ มีผู้รับการตรวจเลือก จำนวน 143 คน จากยอดรับเข้าประจำการ93 คน สมัคร ใจเข้าเป็นทหารเกณฑ์จำนวน 33 นาย คงขาด 60 คน ถึงครบตามจำนวน ดังนั้นจำนวนใบในการจับฉลากแยกเป็น เป็นใบแดง 60 ใบ เป็นใบดำ 83 ใบ ในกรณีที่จับได้ใบแดงไปเอาหมายนัดได้ทบ.1 หรือทบ. 2 ยื่นสิทธิ์ที่มี  ส่วนผู้ที่จับได้ใบดำ ให้ใบสด.9 ไป แสดงเสร็จแล้วเดินกลับบ้าน


สำหรับเกณฑ์ทหารปี64วันตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการ ของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีการเปลี่ยนแปลง ทหารกองเกินที่ได้รับหมายเรียกไปแล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ตรวจเลือก ให้นำหมายเรียกมาแก้ไขวันที่ ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันตรวจเลือกตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่ ต.บ้านเป็ด ต.หนองตูม ต.โนนท่อน ต.โคกสี ส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารถ้าเกิดเป็นเหตุสุดวิสัย ก็ว่าไปตามกระบวนข้อเท็จจริง แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงอย่างจงใจ ปีถัดไปไม่ต้องจับใขดำและใบแดง เป็นทหารเกณฑ์เลย

 


   

ในการแจ้งสละสิทธิหรือหมดสิทธิผ่อนผันการตรวจเลือกฯการเกณฑ์ทหารปี 64 นักศึกษาที่ขอผ่อนผันระหว่างการศึกษา หากสำเร็จการศึกษาแล้ว ถือว่าพ้นจากฐานะยกเว้นผ่อนผัน และผู้ได้รับสิทธิการยกเว้นหรือผ่อนผันแล้ว ที่มีความประสงค์ จะสละสิทธิ์ผ่อนผัน เข้ารับการตรวจเลือกฯ ทางราชการได้กำหนด ให้มาทำการสละสิทธิ์ผ่อนผันโดยให้ไปแจ้งขอสละสิทธิการยกเว้น หรือผ่อนผัน พร้อมหลักฐานต่อผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร
   

สิทธิพิเศษสำหรับน้องๆ ที่สมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการมีโอกาสในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหารทั้ง ๓ เหล่าทัพ ในส่วนของกองทัพบกมีโอกาสได้เข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกโดย ร้อยละ 80 ของนักเรียนนายสิบทหารบกมาจากพลทหาร เพิ่มโอกาสการรับราชการ ความมั่นคงทางอาชีพให้แก่น้องๆ

 


นอกจากนี้สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่จบ ม.6 จัดให้มีการเรียนต่อ กศน.ฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลดประจำการ เพื่อให้น้องๆ มีความรู้ความสามารถในการวางแผนประกอบอาชีพต่อไป
   

"หากน้องๆ มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก โดยสามารถเลือกแผนกและผลัดได้ (ตามจำนวนที่แต่ละอำเภอได้รับยอดมา) และสามารถขอสิทธิลดวันรับราชการ ตามคุณวุฒิได้เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด"พ.อ. ปฏิภาณ กล่าว.