วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 09:58 น.

ภูมิภาค

“ร.ร.ขอนแก่นวิทย์"สุดเจ๋ง! คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญ

วันจันทร์ ที่ 05 เมษายน พ.ศ. 2564, 20.48 น.

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ

 


 

เมื่อเวลาประมาณ 08.10 น.ของวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ขอนแก่นวิทยายนที่สามารถคว้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นตัวแทนเครือข่ายเข้าแข่งขันระดับประเทศ ที่จังหวัดหนองคาย ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ขอนแก่นวิทยายน ประกอบด้วย 1. นางสาววรัตถยา สิมมา ม.4/2 2. นางสาวขวัญจิรา ประเสริฐทรง ม.4/2 3. นางสาวกัลยาณี สุทธิ ม.4/2 4. นายธนวัต อุดม ม. 5/2 และ 5. นางสาวกฤติมา สีซุย ม.5/2

 

 

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า นับเป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวชมพู ฟ้า เหลือง ที่ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ รร.ขอนแก่นวิทยายน ทำได้ในวันนี้ โรงเรียนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ส่งเสริมให้ครูนำเทคนิควิธีการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของ WCSS คือนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

 


นอกจากนั้นยังมีทักษะด้านแก้ปัญหา และรู้จักทำงานเป็นทีม ผลลัพธ์นี้จึงเป็นที่ประจักษ์ ในนามฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอขอบคุณทีมงานนำโดย คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ครูชุมพร อินทรจักรพงษ์ ครูศิวะ ปินะสา ครูภัทรวดี นามวงษ์ และนักเรียนที่เป็นตัวแทน พร้อมทีมงานคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัวที่เป็นกำลังสำคัญส่งเสริมสนับสนุนในครั้งนี้.

หน้าแรก » ภูมิภาค