วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 05:18 น.

ภูมิภาค

อำนาจเจริญ ผู้มาจากพื้นที่สีแดง 10 จังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 12.33 น.
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) รวมทั้งมาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ให้ประชาชนผู้ที่เดินทางมาจาก จังหวัด อำเภอ ตามที่ ศบค. กำหนด ที่เป็นพื้นที่ควบคุม ที่พบผู้ป่วยโควิดมากกว่า 5 รายขึ้นไป สะสมภายใน 14 วัน ให้รายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ในพื้นที่ และให้กักตัวตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน หากบุคคลใดทราบว่า ได้เคยเดินทางไปพื้นที่หรือสถานที่ที่มมีการติดเชื้อหรือมีการแพร่ระบาด ขอให้กักตัวเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ.โรงพยาบาลใกล้บ้านและต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์ 
 
 
นอกจากนี้จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เตรียมความพร้อมให้การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ โรงพยาบาลอำนจเจริญและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รอบเดือนเมษายน 2564 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายรอบที่ 1. ประกอบด้วย บุคคลากรทางการแพทย์ และ อสม.
     
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมท้้งประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือห้ากากผ้า เวลาออกจากบ้านและเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และการเว้นระยะห่างเมื่องอยู่ในสถานที่แออัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และรักษาสุขภาพตามสุขอนามัยด้วย
 
     
สำหรับ สถานการณ์ โควิด - 19 จังหวัดอำนาจเจริญ ข้อมูล ณ.วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานว่า ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 0 ราย ผู้ป่วยยืนยันระลอกใหม่ 2 ราย สะสม 4 ราย หายป่วย 4 ราย เสียชีวิต 0 ราย ผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัย 0 ราย สะสม 222 ราย ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสุงสุด และพื้นที่ควบคุม รายใหม่ 93 ราย สะสม 14.745 ราย ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญ ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ติดต่อกัน 97 วัน