วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 04:21 น.

ภูมิภาค

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.51 น.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีว่าที่ร้อยโทดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษา เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โดยมีคณะครุ อาจารย์ผู้สอนและนักเรียนร่วมสถานศึกษาฯร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน/นักศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563