วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 05:03 น.

ภูมิภาค

ราชบุรี พบโควิดเพิ่มอีก 2 ราย โยงคลัสเตอร์ทองหล่อ รวมติดเชื้อทะลุ 53 ราย

วันพฤหัสบดี ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2564, 20.25 น.
วันที่ 8 เม.ย.64 ศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด- 19 )จ.ราชบุรี รายงานสถานการณ์ โควิด -19 ระลอกใหม่ พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 2 ราย รายที่ 52 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 29 ปี เป็นชาว ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม อาชีพติดตามนายจ้างดูแลสถานบันเทิงที่ กทม. เข้ารักษาที่ รพ.โพธาราม และรายที่ 53 เป็นผู้ป่วยเพศชาย อายุ 42 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพรับจ้างดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เข้ารักษาที่ รพ.ราชบุรี มีประวัติไปสถานบันเทิงที่ กทม. มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 8 ราย อยู่ในการเฝ้าระวังและดูแลของเจ้าหน้าที่แล้ว
 
สำหรับสถานการณ์ โควิด19 จังหวัดราชบุรี ระลอกใหม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จำนวน 2 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันปัจจุบัน จำนวน 53 ราย ขณะนี้ผู้ป่วยรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน 5 ราย รักษาหาย 48 ราย ทางจังหวัดราชบุรี ขอให้ประชาชนที่ไปสถานบันเทิงในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี (รายชื่อสถานบันเทิงตามสื่อต่าง ๆ) ในช่วงเดือนมีนาคม ให้รีบไปตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน  และขอความร่วมมือหน่วยราชการและประชาชนจ.ราชบุรีร่วมมือเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเกิดโรคโควิด 19  โดยเฉพาะกิจกรรมช่วงสงกรานต์จ.ราชบุรีอนุญาต ให้จัดเฉพาะสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ 
 
ส่วนกิจกรรมนอกเหนือจากนี้ให้ขออนุญาตนายอำเภอ  หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ งดสาดน้ำ งดประแป้ง งดปาร์ตี้โฟม งดคอนเสิร์ต  เข้มงวดการใช้ DMHTT หากผ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำและปรับ จ.ราชบุรีได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรค พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ในทุกสถานที่ที่ปรากฏใน Timeline เพื่อให้ชาวราชบุรีมั่นใจ ปลอดจากเชื้อโควิด-19