วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 04:03 น.

ภูมิภาค

แม่สอดคุมเข้ม 5 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัว 14 วัน

วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.27 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก  มีหนังสือเร่งด่วนที่สุดส่งถึง กำนันทุกตำบล และ ผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านให้ตั้งด่านตรวจคัดกรองกรณีบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ 5 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี  ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม ) พร้อมกักตัว 14 วัน  (  Home duaratin )   นอกจากนี้ยังให้กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ที่มีอายุ  18- 59 ปี และมีความประสงค์จะเข้าการฉีดวัคซินโควิด -19 ในทุกช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น  การประกาศตามสาย  ในเวทีประชุมประจำหมู่บ้าน ทางสื่อสารโซเซียลมีเดีย ( facebook  LINE ) และ  ช่องทางอื่น ๆ ให้ทั่วถึง เนื่องจากขณะนี้ปรากฎว่า มีผู้เข้ารับบริการการฉีดวัคซินโควิด -19  มีจำนวนน้อย ไม่ครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนดไว้