วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:38 น.

ภูมิภาค

อำนาจเจริญ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 3 ราย ชาย 1 หญิง 2 สะสม 39 ราย

วันจันทร์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 15.38 น.
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 3 พ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานสถานการณ์ โควิด 19 จังหวัดอำนาจเจริญ ว่า ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 3 ราย อ.ชานุมาน 3 ราย( ชาย 1 หญิง 2 ราย) ผู้ป่วยยืนยันระลอก 3 ( 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) 39 ราย (สะสม 43 ราย) หายป่วยระลอก 3( 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) 16 ราย(สะสม 20 ราย) เสียชีวิต 0 ราย ผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัย(PUI) ระลอก 3 ( 1เมษายน 2564 เป็นต้นไป) รายใหม่ 3 ราย ไม่พบเชื้อ 3 ราย สะสม 163 ราย พบเชื้อ 20 ราย ไม่พบเชื้อ 143 ราย รอผลตรวจ 0 ราย ผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่มีผู้ป่วยโควิด 19 มากกว่า 1 รายขึ้นไป สะสมภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2564 รายใหม่ 137 ราย สะสม 14,323 ราย ทั้งนี้ การติดเชื้อโควิด 19 ระลอก 3 จำนวน 39 ราย แยกเป็น ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด 25 ราย และติดเชื้อจากภายในจังหวัด 14 ราย  
 
จากการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 3 มีผู้ป่วย กระจายไป 6 อำเภอ ดังนี้ 1.อ.ชานุมาน มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากที่สุด จำนวน 19 ราย หายป่วย 6 ราย กำลังรักษา 13 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 38 ราย ผู้เดินทาง 1,460 ราย 2. อ.เมืองอำนาจเจริญ ผู้ป่วยยืนยัน 8 ราย หายป่วย 6 ราย กำลังรักษา 2 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 68 ราย ผู้เดินทาง 3,889 ราย 3. อ.เสนางคนิคม ผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย หายป่วย 2 ราย กำลังรักษา 3 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 7 ราย ผู้เดินทาง 1,281 ราย 4. อ.ปทุมราชวงศา ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย กำลังรักษา 2 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 19 ราย ผู้เดินทาง 1,905 ราย 5. อ.พนา ผู้ป่วยยืนยัน 3 ราย กำลังรักษา 3 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 7 ราย ผู้เดินทาง 1,588 ราย 6. อ.หัวตะพาน ผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย หายป่วย 2 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 7 ราย ผู้เดินทาง 2,508 ราย และ 7. อ. ลืออำนาจ ผู้ป่วยยืนยัน 0 ราย เข้าเกณฑ์สงสัย 17 ราย ผู้เดินทาง 1,835 ราย ซึ่ง อ.ลืออำนาจ ยังไม่พบผู้ติดโควิด 19 ตั้งแต่มีการระบาดระลอกแรก จนถึง ระลอก 3 เป็นเวลากว่า 1 ปี ซึ่งยังคงรักษาไข่แดงไม่ให้แตกได้เป็นอย่างดี 
 
นอกจากนี้ ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดอำนาจเจริญ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)  แนะนำการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID 19 สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ป่วยทั้ง 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป สามารถรับวัคซีนได้ และข้อห้ามสำหรับการรับวัคซีน มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป โดยมีข้อควรระมัดระวัง ตามข้อแนะนำในแต่ละกลุ่มโรค ดังนี้ (ข้อพึงระวัง มีประวัติแพ้ยา ความดันโลหิตสูง160 มม.ปรอท) หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ ก่อนได้รับวัคซีน 
 
กลุ่มโรคมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้  - ผู้ป่วยรักษาโดยการปลูกถ่ายเชลล์เม็ดเลือดให้เว้น ระยะการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย  3 เดือน – ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด ให้วัคซีนห่างจากวันผ่าตัดอย่างน้อย 3 วัน กลุ่มโรคทางเดินหายใจเรื้องรัง(โรคปอดอุดกั้น โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี) ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ ฉีดหลักอาการกำเริบ 2 – 4 สัปดาห์ กลุ่มโรคระบบประสาท (โรคเหลือเลือดแดง โรคลมซัก โรคภูมิคุ้มกันระบบประสาท) ผู้ป่วยโรคระบบประสาท สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ ซึ่งผู้ป่วยต้องมีอาการทางระบบประสาทคงที่หรือไม่อยู่ในภาวะอันตรายต่อชีวิตอย่างน้อย 4 สัปดาห์ และในกรณีที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยากดภูมิคุ้มกันให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการรับวัคซีน 
 
กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ – กรณีผู้ป่วยมีอาการหัวใจกำเริบเฉียบพลันที่อาการยังไม่คงที่และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ให้รอจนกว่าอาการดีขึ้นและคงที่ – กรณีผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงชนิด รุนแรง ควรควบคุมความดันโลหิตให้ดีก่อนรับวัคซีนและหากรับประทานยาละลายลิ่มเลือดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาเพิ่มความระมัดระวัง กลุ่มโรคไตเรื้องรัง ผู้ป่วยไตเรื้องรัง รวมทั้งผู้ที่ได้รับการฟอกเลือดล้างไตทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายไต สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้  ในกรณีกินยากดภูมิคุ้มกันขนาดสูง ให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลก่อน กลุ่มโรคเบาหวานและโรคอ้วน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้และโรคอ้วน สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขาดยาหรือควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี และผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ต้องฉีด อันซูลิน ให้ปรึกษาแพยท์ก่อนรับวัคซีน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ถ้าไม่มีข้อห้ามและข้อพึงระวัง สามาระถรับวัคซีนโควิด19 ของแอสตร้าเซนเนก้าได้ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป ถ้าไม่มีข้อห้ามและข้อพึงระวัง สามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้เช่นกัน 
 
ส่วน ธนาคารแห่งประเทศไทย เตือนภัย ในกลุ่ม ไลน์ สื่อมวลชนอำนาจเจริญ ว่า อย่าหลงเชื่อ เอกสารปลอมอ้างชื่อแบงค์ชาติและคปภ.ข่มขู่ประชาชน ให้ส่งข้อมูลส่วนตัวและโอนเงินตรวจสอบเพื่อแก้ไขการถูกระงับบัญชีกู้เงิน ซึ่งแบงค์ชาติ ไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินโดยตรงกับประชาชน  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน(ศคง.) โทร.1213.. 

หน้าแรก » ภูมิภาค