วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 21:16 น.

ภูมิภาค

ปราจีนบุรีพบติดเชื้อโควิดอีก 2 ราย เป็นเพื่อนกันเดินทางไป ตจว.หลายแห่ง

วันจันทร์ ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 19.28 น.
วันที่ 3 พ.ค.64 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจ.ปราจีนบุรี ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. น. ส่งตรวจสะสมระลอก เมษายน 2564 จำนวน 50 ราย (ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 5 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 28 ราย ตรวจคัดกรองเชิงรุก 17 ราย) รอผล 20 ราย รวมส่งตรวจระลอก เมษายน 2564 สะสมทั้งหมด 6,334 ราย
 
วันนี้ จังหวัดปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อ ระลอก เมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 2 ราย สะสมรวม 198 ราย( เป็นผู้ป่วย สะสมในพื้นที่ 182 ราย นอกพื้นที่เข้ามารักษา 16 ราย)  รักษาอยู่โรงพยาบาล 147 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 51 ราย  เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้ว
 
จังหวัดปราจีนบุรี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ Timelineเบื้องต้นและสถานที่เสี่ยงของ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย สำหรับสถานที่เสี่ยงทุกแห่งที่ปรากฏใน Timeline ของผู้ป่วยทุกคน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ให้คำแนะนำแก่ หน่วยงาน ร้านค้า สถานประกอบการในการทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการ ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง 2 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือ ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง
 
จากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า สาเหตุเกิดจาก การรับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมงานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์และการไม่สวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2 ยังพบมีการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือในการ งดรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งในที่ทำงาน และคนในบ้าน ให้เลือกรับประทานอาหาร จานเดียวหรือเป็นชุดสำหรับคนเดียวเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากาก อนามัยเมื่อออกจากบ้านหรือเมื่อมีการพูดคุยกัน สอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปราจีนบุรี Ins 09-0978-2567 ตลอด 24 ชม. หรือ โทร 0-3721-1626 ต่อ 120,108 ในเวลาราชการ)
 
สำหรับ Timeline  ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (ระลอกเม.ย.64) 3 พ.ค.64 รายที่197-198 จำนวน 2 รายทั้งคู่เป็นเพื่อนกัน เดินทางไปหลายจังหวัด Timeline รายที่ 197 อ.ศรีมหาโพธิ เพศ ชาย อายุ 35 ปี พักอยู่บ้าน ม.7 ต.ท่าตูม 14-15 เม.ย. 64 เดินทางไป จ.หนองคาย 20 เม.ย.64 เดินทางไป จ.นครราชสีมา 22 เม.ย. 64 เดินทางไป จ.นนทบุรี 27-28 เม.ย.64 เดินทางไป จ.ยโสธร, มุกดาหาร 29 เม.ย. 64 มีอาการไข้ เจ็บคอมีเสมหะ 1 พ.ค.64 มีอาการไข้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 1 พ.ค. 64 (23.30น.) ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 
Timeline  ผู้ป่วยรายที่  198 อ.ประจันตคาม เพศ ชาย อายุ 42 ปี พักอยู่บ้าน ม.2 ต.บ้านหอย เชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายที่ 197 (เพื่อน) 20 เม.ย. 64 เดินทางไป จ.นครราชสีมา   27-28 เม.ย. 64 เดินทางไป จ.ยโสธร,มุกดาหาร 29 เม.ย. 64 มีอาการไอระคายคอปวดเมื่อยตามตัว 1 พ.ค. 64 ทราบว่าเพื่อน (ผู้ป่วยรายที่197) ติดเชื้อ 2 พ.ค.64 ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19    2 พ.ค. 64 ตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 รักษาที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 
อนึ่งรายงานผลตรวจการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในน้ำแข็ง   ตามที่สำนักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรีได้เก็บตัวอย่างน้ำดิบที่ใช้ผลิตและน้ำแข็งจากโรงงานน้ำแข็งปราจีนบุรีวารีเทพเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนสารไวรัสโคโรน่า2019 โดยส่งไปที่สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยผลตรวจการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรน่า2016ในน้ำแข็ง  ผลการตรวจ  ไม่พบเชื้อ

หน้าแรก » ภูมิภาค