วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 11:43 น.

ภูมิภาค

อำนาจเจริญ ชาวนาติดโควิดเพิ่มอีก 1 เปิดไทม์ไลน์ร่วมงานแต่งบ้านหนองคล้า

วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 14.01 น.
เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 4 พ.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ รายงาน สถานการณ์ โควิด 19 จังหวัดอำนาจเจริญว่า ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย อ.เสนางคนิคม 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันระลอก 3 ( 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) 40 ราย (สะสม 44 ราย) หายป่วยระลอก 3( 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) 21 ราย (สะสม 25 ราย) เสียชีวิต 0 ราย ผู้ที่เข้าเกณฑ์สงสัย(PUI) ระลอก 3 ( 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) รายใหม่ 7 ราย ไม่พบเชื้อ 7 ราย สะสม 170 ราย พบเชื้อ 20 ราย ไม่พบเชื้อ 150 ราย รอผลตรวจ 0 ราย ผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 3 เมษายน 2564 รายใหม่ 350 ราย สะสม 14,816 ราย ซึ่งการติดเชื้อโควิด 19 ระลอก 3 จำนวน 40 ราย แยกเป็น ติดเชื้อจากาภายนอกจังหวัด 25 ราย และติดเชื้อจากภายในจังหวัด 15 ราย 
 
สำหรับ ผู้ป่วย โควิด 19 ระลอก 3 รายที่ 40 จังหวัดอำนาจเจริญ เพศชาย อายุ 79 ปี ภูมิลำเนา ตำบลนาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ อาชีพ ทำนา (ผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยยืนยันจังหวัดอุบลราชธานี) โดยมี ไทม์ไลน์ ดังนี้ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564 ไปร่วมงานแต่งญาติที่บ้านหนองคล้า ต.เสนางคนิม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (มีประวัติผู้ป่วยยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอำนาจเจริญ มาร่วมงาน) วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 พักอยู่ที่บ้าน (ผู้สัมผัส 5 คน ติดตามเรียบร้อยแล้ว) วันที่ 17 – 22 เมษายน พ.ศ.2564 พักอยู่ที่บ้าน เวลา 07.00 น. ไปถวายภัตตาหารเช้า ณ.วัดบ้านโคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ  
 
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564   เวลา 09.00 – 10.30 น. เข้ารับบริการตามนัดที่คลินิกโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันที่ 24 – 25 เมษายน พ.ศ.2564 พักอยู่ที่บ้าน เวลา 07.00 น. ไปถวายภัตตาหารเช้า ณ.วัดบ้านโคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ   วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 เริ่มมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไปรับการรักษาที่ รพ.สต.โคกกลาง ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ด้วยรถจักรยานยนต์ 
 
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 20.00 น. อาการไม่ดีขึ้น รวมทั้งมีไข้ต่ำๆเหนื่อยอ่อนเพลีย รับประทานอาหารได้น้อย มีเลือดออกตามไรฟัน ขณะป้วนปาก เข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน(ER) รพ.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.50 น.เข้ารับการบริการตามนัดที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 พักอยู่ที่บ้าน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 10.35 น. เข้ารับการบริการตามนัดที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ รับรักษาไว้ที่หอผู้ป่วยใน วันที่ 1 – 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564 รักษาตัวที่หอผู้ป่วยใน รพ.เสนางคนิคม วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 02.00 น. มีอาการเหนื่อยมากขึ้น หายใจหอบ ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ แพทย์สงสัยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และรักษาที่ห้องแยกโรค โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
 
และที่สำคัญ ผู้ป่วย โควิด 19 ระลอก 3 รายที่ 38 (เมื่อวานนี้ 3 พ.ค.64) จ.อำนาจเจริญ เป็นเด็กนักเรียน เพศหญิง อายุ 5 ปี ภูมิลำเนา บ้านโสกกระแต้ ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เชื่อมโยงญาติที่เดินทางกลับมาจาก กทม.(ผู้ป่วย กทม.) โดยมี ไทม์ไลน์ ดังนี้ วันที่ 26 เม.ย.64 11- 14 เม.ย.64 ญาติผู้ป่วยเดินทางกลับจาก กทม. ที่บ้านจัดงานผ้าป่า  วันที่ 15 เม.ย.64 อาศัยอยู่ที่บ้าน ร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวและญาติที่เดินทางกลับมาจาก กทม. วันที่ 16 – 26 เม.ย.64 อาศัยอยู่ที่บ้าน วันที่ 26 เม.ย.64 อาศัยอยู่ที่บ้าน ทราบว่าญาติที่เดินทางกลับมาจาก กทม.ผลตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  วันที่ 27 เม.ย.64 ทราบว่าเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานผ้าป่า ผลตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 28 – 30 เม.ย.64 อาศัยอยู่ที่บ้าน วันที่ 1 พ.ค.64 ทีมตระหนักรู้ รพ.ชานุมาน ออกพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงสูง เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 2 พ.ค. ผลตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รถ รพ.ชานุมาน ออกรับผู้ป่วยรักษาที่ห้องแยกโรคต่อไป

หน้าแรก » ภูมิภาค