วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 23:06 น.

ภูมิภาค

อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 6 ยอดสะสม 255 ราย

วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 18.47 น.
วันที่ 4 พ.ค 64 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  แถลงข่าวสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 6  ราย ผู้ป่วยสะสม 255 ราย รักษาหาย 141 ราย กำลังรักษา 112 ราย  เสียชีวิตสะสม 2 ราย โดยผู้เสียชีวิตล่าสุด เป็นเพศชายอายุ 25 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัว  มีภาวะอ้วน  เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554  โดยมีอาการไข้ ไอ  เจ็บคอ  ปวดตามตัว และตรวจพบ เชื้อโควิด 19  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิสิทธิประสงค์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  ประวัติสอบสวนโรคติดเชื้อจากสถานบันเทิง ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทำพิธีฌาปนกิจภายใน 1 วัน  จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยในพื้นที่ 19 อำเภอ  อำเภอที่ผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด อำเภอเมืองอุบลราชธานี 121 ราย อำเภอวารินชำราบ 35 ราย อำเภอตระการพืชผล 22 ราย  และอำเภอเขื่องใน 15 ราย 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ยกระดับการคัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โควิด 19  ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มสุด  6 จังหวัด  กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี  สมุทรปราการ  รวมทั้งพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก 44 จังหวัด  เมื่อเข้ามายังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นฮักอุบล ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่  อสม.หมู่บ้าน   และกักตัวเองที่บ้าน  โดยให้กักตัว 14 วัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  เป็นต้นไป 

หน้าแรก » ภูมิภาค