วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:22 น.

ภูมิภาค

สั่งปิดอุทยานฯเกาะพีพี ชั่วคราว

วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 18.53 น.

สั่งปิดอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี ชั่วคราว ป้องกันโควิด-19


วันที่​ 4​ พ.ค.64​ นายประยูร​ พงศ์พันธ์​ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี​ มีประกาศด่วน​ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19​ งดทำกิจกรรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี​โดยเนื้อหาประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่11/2564​ ลงวันที่ 4​ พฤษภาคม เรื่องมาตรการระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้น จากการเดินทางของประชาชน การประกอบกิจการของสถานประกอบการ และสถานที่ที่มีความเสี่ยงจากกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน และการปฏิบัติตนของประชาชน เพื่อควบคุมไม่ให้การแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง


อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี พิจารณาแล้ว เพื่อปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ในการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำอุทยานฯ


จึงขอปิดการพักแรมในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5_18 พฤษภาคม​เป็นต้นไป

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค