วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:34 น.

ภูมิภาค

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ รพ.สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 16.13 น.
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 13 พ.ค. 64 ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ  โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์" (Oxygen High Flow) จำนวน 6 เครื่อง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับพระราชทาน ประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมพิธี 
 
ตามที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งการระบาดในครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้าง ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆ เป็นจำนวนมาก หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะ "เครื่องออกซิเจนไฮ โฟลว์" (Oxygen High Flow) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วย ชีวิตผู้ป่วยในภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทาน งบประมาณจาก "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" จัดซื้อ "เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์" (Oxygen High Flow) จำนวน 480 เครื่อง พระราชทาน แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด - 19 พร้อมนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 6 เครื่อง ผ่านทางกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย covid-19 ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รู้สึกซาบซึ้ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
 
ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,355 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 492 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 859 ราย เสียชีวิต 4 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 1,335 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรับจากต่างจังหวัด 20 ราย.

หน้าแรก » ภูมิภาค