วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:40 น.

ภูมิภาค

วิศวะฯมข.เจ๋ง! “สร้างระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ” สร้างความปลอดภัยให้ในองค์กร

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 17.14 น.

นศ.วิศวะฯ มข. ส่งมอบ “ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ” (Smart Safety) ให้มข.ฟรี หวังสร้างความปลอดภัย ให้กับคนใน มข. และผู้เข้าใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายเกษม ภูธรรมะ ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ได้นำ นายธนวรรธ สงขาว นายภูรินทร์ จันทร์ใบ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่งมอบ “ระบบรักษาความลอดภัยอัจฉริยะ” (Smart Safety) ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการจัดทำโครงการ ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ของ นายธนวรรธ สงขาว และนายภูรินทร์ จันทร์ใบ อยู่ภายใต้การเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมี อ.ดร.วสุ เชาว์พานนท์ และ ผศ.ดร.วิชชา เฟืองจันทน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม มีหลักการและเหตุผลในการจัดทำโครงการระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ เนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นมียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น Smart Campus ที่นักศึกษา และบุคลากร สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ภายใมหาวิทยาลัย มีประตูเข้า – ออก จำนวน 15 จุด ซี่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าออกได้ง่าย ถือเป็นจุดเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้หากเกิดเหตุไม่ปกติจากเหตุอาชญากรรม ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้ง CCTV ในพื้นที่มหาวิทยาลัย จำนวน 1,224 ตัว ภายใต้การดูแลของกองรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อไว้สอดส่อง และเฝ้าระวังเหตุ

 

 

เป็นที่น่าชื่นชมในความสามารถของ ของ นายธนวรรธ สงขาว และนายภูรินทร์ จันทร์ใบ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สามารถสร้าง “ระบบรักษาความลอดภัยอัจฉริยะ” (Smart Safety) และนำส่งมอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนป้องกันเหตุในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมิได้คิดมูลค่าแต่อย่างใด

 


 

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,กล่าวว่า“ระบบรักษาความลอดภัยอัจฉริยะ” (Smart Safety) เป็นระบบที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมในการร้องขอข้อมูลในระบบเครือข่าย และสร้างระบบแสดงผลของระบบเครือข่าย แผนผังอุปกรณ์กล้องวงจรปิด เพื่อแสดงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นและสามารถแสดงจุดที่เกิด Alarm ได้อัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลของอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยแสดงในรูปแบบของ Status,Descriptions , Up Time, Total Time แสดงภาพจากกล้องวงจรปิดได้โดยผ่าน HTTP API โดยนำผลลัพธ์ออกมาแสดง เป็นรายงานของข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียดของอุปกรณ์กล้องวงจรปิด สามารถส่งข้อมูล Alarm ผ่าน Email Address ให้กับผู้ดูและระบบได้ และสามารถทำการดึงข้อมูลต่างๆ ของกล้องวงจรปิดภายในระบบเครื่องข่ายที่มีการจัดการผ่านโปโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี โดยแสดงในรูปแบบข้อมูลและสถานะการทำงาน

 


 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะสามารถทราบถึงหลักการทำงานการจัดการระบบเครือข่ายของกล้องวงจรปิด และนำมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยนำหลักการของการจัดการเครือข่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะสามารถนำโปรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพีประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์กล้องวงจรปิดได้ นำ AP! ประยุกต์ใช้งานกับกล้องวงจรปิดได้ ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหากับระบบ และสามารถนำระบบนี้ไปพัฒนาต่อเพื่อให้ระบบสามารถรองรับความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้งาน โดยสามารถรายงานผลได้เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายปี และการเปรียบเทียบ ผลในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geospatial Analytic) พร้อมทั้งการคาดการณ์ผลในอนาคตด้วย Machine Learning.

หน้าแรก » ภูมิภาค