วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 16:57 น.

ภูมิภาค

หนองคายฉีดวัคซีนทะลุเป้า ยอด 1,600 คนต่อวัน

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.13 น.
วันที่ 10 มิ.ย. 64 ที่หอประชุม อบจ.หนองคาย สถานที่ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ของอำเภอเมืองหนองคาย ได้มีประชาชนมารับบริการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้า แม้ว่าฝนจะตกตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ซึ่งทาง อบจ.หนองคาย ได้เตรียมสถานที่ป้องกันแดดฝนไว้รองรับไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สะดวกในการรับบริการ โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.หนองคาย ได้สรุปผลการใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.เป็นต้นมา พบว่า มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวก เข็ม 1 จำนวน 20,581 ราย เข็ม 2 จำนวน 5,696 ราย วัคซีนแอสตราเซนากา เข็ม 1 จำนวน 9,555 ราย จากจำนวนประชากรทั้งหมด 517,435 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด 20,581ราย คิดเป็นร้อยละ 3.98 ของประชากร
 
นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย กล่าวว่า นับจากรัฐบาลจังหวัดหนองคายได้ดำเนินนโยบายฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งจังหวัด อบจ.หนองคาย ได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ให้รับผิดชอบพื้นที่ อ.เมืองหนองคาย ซึ่งมีประชากรจำนวนมากประมาณ 160,000 คน ถ้าฉีดวัคซีน 70 เปอร์เซ็นต์ตามนโยบายรัฐบาล ก็จะได้ประมาณ 110,000 คน ถ้าครบ 2 เข็ม ก็ 220,000 เข็ม/คน ได้จัดสรรให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 1,200-1,500 เข็ม/คน ใช้เวลาประมาณ 200 กว่าวัน ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จโครงการ ซึ่งหลังจากได้มีการออกแบบเตรียมการ และทำการฉีดวัคซีนวันแรกเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝน ตนได้ออกแบบรองรับฝนตกไว้ทั้งหมด ดังนั้นเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา มีฝนตก แต่ก็สามารถบริหารจัดการฉีดวัคซีนได้ โดยตัวเลขที่ได้น่าชื่นใจ เพราะสามารถฉีดวัคซีนได้ 136-137  เปอร์เซ็นต์
 
กล่าวคือ ตั้งเป้าไว้ฉีดได้วันละ 1,200 คน เอาจริงฉีดได้มากถึง 1,600 คน เป็นเพราะการบริหารจัดการที่วางไว้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ เพื่อจะได้ฉีดวัคซีนให้ครบตามระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด อบจ.หนองคาย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายได้ทุ่มเทสรรพกำลัง เพราะทุกภาคส่วนสำคัญเหมือนกันหมด วัคซีนสำคัญ บุคลากรสำคัญ ที่สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจกับประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับการฉีดวัคซีนและเข้าถึงการบริการให้ดีที่สุด ตัวเลขที่ปรากฎเป็นผลจากทุกภาคส่วนร่วมกันทำงาน ภาครัฐ เอกชน อสม. ได้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนและเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้นเรื่อย ๆ เหล่านี้จะเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด.

หน้าแรก » ภูมิภาค