วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 19:05 น.

ภูมิภาค

อบจ.สุพรรณบุรี พร้อมสนับสนุนงบซื้อวัคซีน เปิดให้ชาวสุพรรณเลือกยี่ห้อเอง

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.47 น.
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ได้เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้รองปลัด อบจ.สุพรรณบุรี  เข้าไปหาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหาแนวทางในการทำงานให้สอดคล้องกัน ซึ่งสิ่งแรกที่ทาง อบจ.สุพรรณบุรี ต้องหาข้อมูลว่าจังหวัดสุพรรณบุรี ยังขาดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขาดจำนวนมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่จะได้จัดหาวัคซีนได้อย่างถูกต้องและครบจำนวนตามที่ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีต้องการ  
 
ส่วนจะซื้อวัคซีนยี่ห้อไหนนั้นทาง อบจ.ไม่สามารถกำหนดได้ ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนหรือหน่วยงานที่เสนอมาว่าอยากได้ยี่ห้อไหน ทั้งนี้อยากให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชนมาว่าอยากจะฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนสำหรับงบประมาณที่จะจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจะสนับสนุนหน่วยงานของจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดซื้อวัคซีนตามที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีขอสนับสนุนมา 
 
อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังใจ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรีได้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุด

หน้าแรก » ภูมิภาค