วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 00:45 น.

ภูมิภาค

หลายหน่วยงาน ช่วยเหลือชายวัย 60 ปี จาก อ.พนมไร้บ้าน พบเร่ร่อนที่เวียงสระ

วันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.30 น.

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรายงานว่า ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเวียงสระ ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน พบชายเร่ร่อน อายุ 60 ปี จึงเข้าช่วยเหลือจากการพูดคุยสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจ แต่พอจะทราบประวัติเบื้องต้น ว่า มีญาติอยู่ในพื้นที่ ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จึงนำส่งเข้า รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ต่อมาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ติดต่อกับทางญาติยินดีที่จะรับชายดังกล่าวกลับไป อุปการะดูแล และได้ประสานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น นำส่งชายดังกล่าว กลับคืนสู่ครอบครัวแล้ว ซึ่งญาติ ให้ข้อมูลว่า ชายเร่ร่อน มีอายุจริง 60 ปี บิดามารดา เสียชีวิต มีพี่น้องร่วมบิดา 4 คนต่างแยกย้ายไปมี ครอบครัว ซึ่งคนในพื้นที่รู้จักชายดังกล่าวเป็นอย่างดี และญาติพี่น้องให้การช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยกับอาหาร แต่ด้วยพฤติกรรมเร่ร่อนดื่มสุราทำให้ไม่สามารถอยู่กับญาติได้ และออกจากบ้านไปหลายปี


ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น และญาติ ร่วมกัน วางแผน จะให้การช่วยเหลือ โดยสอบข้อเท็จจริงประวัติครอบครัว พร้อมสืบเสาะหาหลักฐานทางราชการ พยานบุคคล และประสานติดตามเยี่ยมพี่ชายฝาแฝดที่ จ.พัทลุง เพื่อสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยในขณะนี้เทศบาลตำบล คลองชะอุ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะร่วม ดูแลด้านสุขภาพและเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ออกไปเร่ร่อนซ้ำอีก


นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง ดำเนินการ สอบประวัติเพื่อได้มีบัตรประจำตัวประชาชนได้รับสิทธิ สวัสดิการช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งกรณีผู้สูงอายุและบัตร ประกันสุขภาพ รวมทั้งสวัสดิการด้านต่างๆ.