วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:38 น.

ภูมิภาค

ขยะประจวบฯ-หัวหินวุ่นไม่จบ ชาวบ้านค้านทิ้งในพื้นที่

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 09.08 น.

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. กรณีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นำขยะวันละ 30 ตัน จ้างบริษัทเอกชนเดือนละ 1.5 ล้านบาท ไปบำบัดที่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จนมีการร้องเรียนถึง สำนักงาน ป.ป.ช. ต่อมาเทศบาลเมืองประจวบฯได้นำขยะไปกองทิ้งในป่าสงวนแห่งชาติคลองบางนางรม หลังจากอ้างว่าขอเช่าที่ดินจากเอกชนรายหนึ่ง พื้นที่กว่า 400 ไร่ ใกล้ทางรถไฟสายใต้ ห่างจากศาลากลางจังหวัด 500 เมตร

 


นายแดง แก้วชิงดวง อดีตประธานชุมชนบ้านปากคลองบางนางรม เขตเทศบาลเมืองประจวบฯ กล่าวว่าขณะนี้ชาวบ้านชุมชนปากคลองบางนางรมได้รับกระทบจากกรณีที่เทศบาลเมืองประจวบฯนำขยะวันละ 30 ตันไปทิ้งในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองบางนางรม แต่เทศบาลไม่ได้สอบถามความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้ขยะเริ่มส่งกลิ่นเหม็น จึงนำเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม กอ.รมน.จังหวัด ทหารหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เพื่อให้ตรวจสอบเนื่องจากมีการทิ้งขยะใกล้พื้นที่ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติใกล้กับชุมชนแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนั้นน้ำเสียจากกองขยะจะมีผลกระทบกับชาวประมงชายฝั่งและกลุ่มชาวประมงที่เลี้ยงหอยนางรม เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณปากคลองบางนางรม ซึ่งเจ้าของนากุ้งที่รถขยะเทศบาลเมืองฯแล่นผ่านจะปิดเส้นทางเพื่อไม่ให้เทศบาลนำขยะไปทิ้ง ป้องกันผลกระทบในระยะยาว เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นนิติบุคคล แต่มีการตกลงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และทราบว่าก่อนที่จะนำขยะไปทิ้งมีทีมงานของผู้บริหารเทศบาลบางรายไปแจ้งกับชาวบ้านที่ดูแลพื้นที่ว่าจะเข้าไปสำรวจเพื่อใช้งบเทศบาลตัดถนนเลียบทางรถไฟ แต่มาทราบภายหลังว่าจะนำขยะไปทิ้ง

 


นายนิทัศน์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทส.จ.) ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบการนำขยะกองทิ้งชั่วคราวในพื้นที่ของเอกชนที่อ้างว่ามีโฉนดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบการขุดบ่อขยะลึก 1.5 เมตร โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลแจ้งว่าใช้พื้นที่ดังกล่าว 1 เดือนจนกว่าจะหาสถานที่ทิ้งขยะนอกเขตจังหวัดได้ และปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาไม่ให้ขยะกองล้นถังในชุมชน สำหรับที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งแปลง พื้นที่ 1,073 ไร่ ที่ผ่านมามติกรรมการ กบร.จังหวัด แจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิที่ดินทุกแปลงที่ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ป่าสงวนแห่งชาติ และก่อนที่เทศบาลจะนำขยะมาพักชั่วคราวตามที่อ้าง ตามขั้นตอนต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน