วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:59 น.

ภูมิภาค

สปส.ระยอง จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม SCG ระยอง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 16.44 น.
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า “สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีความพร้อมที่จะดำเนินงานอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อช่วยให้ผู้ประกันตนทุกท่านได้รับบริการวัคซีนโควิด 19 อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในทุกพื้นที่ ซึ่งก่อนหน้านี้เราเริ่มลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งมีการระบาดของโควิด 19 มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 4 แสนราย สำหรับการกระจายวัคซีนมาให้กับผู้ประกันตนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจนี้ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป ซึ่งมี 11 จุด ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ”
      นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เผยว่า “จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในจังหวัดเศรษฐกิจของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ส่งผลให้มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก และจังหวัดระยองจัดอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงเป็นการดีที่สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนกับทางผู้ประกันตนมาตรา 33 เพื่อช่วยสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ ทางจังหวัดได้มีมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการจํากัดการเคลื่อนย้ายและการดําเนินกิจกรรมของบุคคลให้มาก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่จังหวัดระยอง”
     
นายปรีดา วัชรเธียรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด กล่าวว่า “ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างนั้น บริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และในครั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมการกระจายวัคซีนของสำนักงานประกันสังคม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับผู้ประกันตน โดยได้สนับสนุนพื้นที่จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม SCG ระยอง” สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในบริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ในธุรกิจเคมิคอส์ เอสซีจี พร้อมทั้ง อำนวยความสะดวกให้ทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ประกันตนที่มารับวัคซีน โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถรองรับจำนวนผู้ที่มารับวัคซีนได้ถึง 2,000 คนต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับจังหวัดระยอง รณรงค์ให้ความรู้และแนวปฏิบัติผ่านแคมเปญ ‘ระยองพร้อม สู้โควิด 19’ ตลอดจนมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อที่จำเป็นกับภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดระยองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยดูแลชาวระยองให้ปลอดภัย”
   
สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม 11 จุด ในพื้นที่ 4 จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้ 1) จังหวัดชลบุรี  4 จุด ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี แปซิฟิกพาร์ค ศรีราชา เซ็นทรัลมารีน่า พัทยา 2) จังหวัดระยอง 2 จุด ได้แก่ สวนอุตสาหกรรม สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลปาร์ค ปลวกแดง บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 3) จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 จุด ได้แก่ บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 4) จังหวัดสมุทรปราการ 4 จุด ได้แก่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด หอประชุมที่ว่าการ อ.พระสมุทรเจดีย์ บริษัท ต่อยอดเฟรช (ประเทศไทย) จำกัด หอชมเมืองสมุทรปราการ
     
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้ง 11 จุด ดังกล่าว คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service กับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป สำหรับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการนัดหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในรอบแรก ทางสำนักงานประกันสังคมจะนัดหมายและจัดสรรให้ในรอบถัดไป เรียงตามลำดับการลงทะเบียน

หน้าแรก » ภูมิภาค