วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:00 น.

ภูมิภาค

พัทลุงนำเตียงกระดาษเข้า รพ.สนามแห่งที่2 หลังผู้ป่วยเต็มจากแห่งแรก

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 18.26 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า วันนี้ 22 กรกฎาคม 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจความพร้อมสถานที่ซึ่งใช้เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โรงแรมวังโนราห์ รักษาตัวผู้ป่วยติดเชื้อกลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการไม่รุนแรงโดยเจ้าหน้าที่พร้อมเด็กจิตอาสา จากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ทยอยนำเตียงกระดาษพร้อมประกอบเตียงและอุปกรณ์อื่นจำนวนเกือบ 100 ชุด เข้ายังภายในอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยติดเชื้อ หลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง ประกอบมีผู้ป่วยติดเชื้อที่เป็นคนของจังหวัดพัทลุง แต่ป่วยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่ กทม. และเขตปริมณฑล แต่มีความประสงค์จะเดินทางกลับรักษาตัวภูมิลำเนา จึงทำให้ผู้ป่วยล้นเตียงทั้งโรงพยาบาลจำนวน 11 แห่ง และโรงพยาบาลสนามแห่งแรก จึงเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกจำนวน 200 เตียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์ภาคเอกชนจำนวนหลายองค์กร

 


  ขณะเดียวกันหอการค้าจังหวัดพัทลุงโดยนางสาวพสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นำข้าวสารจำนวน 1,200 กิโลกรัม น้ำดื่ม 5,00 ขวด และอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่ง มอบให้นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ แพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และนางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง

 


             

ทางด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อของจังหวัดพัทลุงขณะนี้มีผู้ป่วยทั้งภายในจังหวัดพัทลุง และเป็นผู้ป่วยต่างจังหวัดที่เดินทางกลับมารักษาตัวตามภูมิลำเนารักษาตัวรวม 400 ราย ส่วนผู้ป่วยของกลุ่มคลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่พัทลุง ได้ลดจำนวนลงแล้ว แต่ขณะนี้มีผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆล้นเตียง อีกทั้งเตียงของโรงพยาบาลสนามแห่งแรกก็เต็ม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้จำนวน 200 เตียง รวมเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อได้ล่าสุดจำนวน 700 เตียง และหากมีผู้ป่วยเพิ่มอีกก็จะเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 อีก

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค