วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 08:42 น.

ภูมิภาค

ตากประเดิมฉีดวัดซีนสลับยี่ห้อ เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนกา

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 20.01 น.
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ชั้น 6 อาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลแม่สอด  อ.แม่สอด  จ.ตาก  โรงพยาบาลแม่สอดได้ดำเนินการสลับการฉีดวัคซีน โดยเข็มแรกใช้วัคซีนยี่ห้อซิโนแวค เข็มที่สองใช้วัคซีนยี่ห้อแอสตราเซเนกาให้แก่ประชาชนไทยทั่วไป  อายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งภูมิลำเนาอำเภอแม่สอด และที่อยู่ต่างถิ่นแต่ทำงานหรือพักอาศัยในอำเภอแม่สอด 1,200 คน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์    Delta โดยจะสร้างภูมิคุ้นกันต่อเชื้อไวรัส ให้อยู่ในระดับที่สูงได้เร็วมากขึ้น 
 
สำหรับบรรยากาศประชาชนที่เดินทางยืนรอคิวตามที่โรงพยาบาลนัดหมาย  โดยในขั้นตอนแรก  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องลงทะเบียน    ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต  ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องทำการคัดกรองและซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนาม ในใบยินยอมการรับวัคซีน  รอฉีดวัคซีน รับการฉีดวัคซีน  พักสังเกตอาการ  30นาที  และสแกน Line Official account “หมอพร้อม” ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

หน้าแรก » ภูมิภาค