วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:26 น.

ภูมิภาค

บ้านโป่งใช้ศูนย์กีฬาเมืองคนงาม ตั้งเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 20.15 น.
เมื่อวันที่ 22 ก.ค.64 นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อม นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง พญ.รุจิรา เข็มเพ็ชร ผอ.โรงพยาบาลบ้านโป่ง พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.บ้านโป่ง  นายมงคล เกตุพันธ์ สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมประชุมและดูสถานที่เตรียมความพร้อม ในการจัดตั้ง ศูนย์พักคอยในชุมชน (Community Isolation) ภายในศูนย์กีฬาเมืองคนงามบ้านโป่ง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
 
โดยกำหนดใช้ห้องแอโรบิค และห้องแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส(ปิงปอง) ด้านล่างของศูนย์กีฬาดังกล่าว เป็นที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง(สีเขียว) แยกออกจากชุมชนและครอบครัว เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อ สำหรับภายในศูนย์พักคอยแห่งนี้  ได้จัดแบ่งสถานที่ออกเป็น 2 แห่ง แยก ชาย-หญิง รวมทั้งมีห้องน้ำสะดวก โดยกำหนดใช้ห้องแอโรบิค ซึ่งสามารถวางเตียงนอนได้ 50 เตียง สำหรับผู้ป่วยหญิง และใช้ห้องแข่งขันเทเบิลเทนนิส(ปิงปอง) ซึ่งมีจำนวน 25 เตียง สำหรับผู้ป่วยชาย
 
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า หลังจากพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ”คลัสเตอร์ตลาดเอกชน” เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  นายรณภพ เหลือไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี ได้มีคำสั่ง ปิดตลาดเอกชน พร้อมบริเวณ ถนนริมน้ำ, ถนนสุขาวดี, ถนนศรีวังตาล, และถนนซอยกลาง  โดยสั่งปิดครั้งแรก เมื่อวันที่ 5-18 กรกฎาคม 64 และสั่งปิดครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 64  สองรอบรวม 28 วัน 
 
สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จากข้อมูล (22 ก.ค.64) มีผู้ป่วยจำนวน 61 ราย พบผู้มีความเสี่ยงสูงจำนวน 139  ราย  และผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับผลกระทบ 73 ราย ต้องกักตัวเอง ทางเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้ให้ความช่วยเหลือ โดยจัดอาหาร 3 มื้อ ไปส่งให้รับประทาน  และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย (ซอยบุญญลักษณ์)

หน้าแรก » ภูมิภาค