วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 09:51 น.

ภูมิภาค

เบตงสั่งปิดหมู่บ้านในพื้นที่หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด

วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 20.16 น.

ยะลา – จังหวัดยะลา สั่งปิดหมู่บ้านในพื้นที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลาหลังพบผู้ติดเชื้อ ยืนยันแล้ว 26คนและยังรอผลอีก 80 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มติดเชื้อจากบ้านผู้ติดเชื้อซึ่งได้เปิดเป็นร้านค้าในหมู่บ้าน ขณะเดียวกันทีมสอบสวนโรคได้ทามไลน์ครบทุกรายที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสและจะทำกา รSWOT ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำ อีกจำนวน กว่า 200 ราย

 

 

วันนี้ (26 ก.ค.) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่า ผู้ติดเชื้อขยายวงกว้างมากขึ้นและอย่างรวดเร็ว โดยมาจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อ และคลัสเตอร์ย่อย ก่อนพาเชื้อขยายเข้ามาในหมู่บ้าน ในหลายพื้นที่ ทำให้จังหวัดยะลาได้สั่งปิดหมู่บ้าน บูเก๊ะดาราเซ ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลาโดย ได้ถูกสั่งปิดแล้ว เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อกว่า 26 คน ซึ่งเป็นกลุ่มติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ จ.ยะลา และ จ.ปัตตานี โดยผู้ติดเชื้อได้เดินทางไปหาซื้อสินค้ามาจำหน่ายในหมู่บ้านซึ่งเปิดเป็นร้านค้า ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ทราบว่าตนเองได้ติดเชื้อ ซึ่งก่อนไปแพร่เชื้อในชุนชนและครอบครัวอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งหมู่บ้านบูเก๊ะดาราเซ ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ 10 กิโลเมตร มีประชากรรวม 547 คน 100 หลังคาเรือน