วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:02 น.

ภูมิภาค

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 20.37 น.
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นายนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ( ภาฯ ) ยามยาก สภากาชาดไทย ถวายแด่พระภิกษุ และ มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นอำเภอแม่สอด จำนวน 500 ชุด โดยมี นายชัยพฤกติ์  เชียรธานรักษ์  นายอำเภอแม่สอด หัวหน้าส่วนราชการ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   ร่วมให้การต้อนรับ
 
นายชัยพฤกติ์ กล่าวว่า อำเภอแม่สอด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดตาก ห่างจากจังหวัดตากประมาณ  86 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,986 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 ตำบล  91 หมู่บ้านและในเขตเทศบาลนครแม่สอด 20 ชุมชน มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน จำนวน 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเมย ห้วยแม่ละเมา และ ลำห้วยแม่สอด เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบมรสุมตะวัตตกเฉียงใต้ที่ผัดผ่าน ปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย มีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่สอด ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน ทำให้ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน เป็นอย่างยิ่ง 
 
ซึ่งอำเภอแม่สอดได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยได้ประสานองค์การปกครองในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนแล้ว  และ  การที่อำเภอแม่สอด  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ   จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก  สภากาชาดไทยได้อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน มามอบให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังความปราบปลื้มแก่ราษฎรผู้ประสบภัย ซึ่งเดินทางมารับสิงของพระราชทานวันนี้เป็นล้นพ้น

หน้าแรก » ภูมิภาค