วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 17:24 น.

ภูมิภาค

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรบทสอน ถอดบทเรียนการพึ่งพาตนเองในสถานการณ์โควิด

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 17.12 น.

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรปราจีนฯ - บทสื่อสารสู่สังคม ถอดบทเรียนแห่ง เรื่องการพึ่งพาตนเองโดยธรรมชาติ(เกษตรอินทรีย์) ตามพระราชดำริพ่อหลวง(ร.9) ปลูกเพื่อกินเป็นยาประจำบ้านในครอบครัว เหลือจำหน่ายจ่ายแจกกันในชุม-ขายส่งต่อให้ รพ.เจ้าพระยาอภัยบูเบศร สร้างชุมชนเข้มแข็ง!!!ในสถานการณ์ยุคโควิด-19 นี้อย่างแท้จริง!!!

 


 

วันนี้ 30 ก.ค.64 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี มีรายงานว่า หลังคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ครม.เห็นชอบ หลักการส่งเสริมการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่มีอาการ เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาและลดภาระระบบสาธารณสุข ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการมาตรการเชิงป้องกันความรุนแรงของโรคโควิด-19 ด้วยการใช้ยาฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่มีศักยภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์และลดการแบ่งตัวของไวรัส ใช้รักษาในกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 1.18 หมื่นคน พบว่าได้ผลดี สามารถรักษาผู้ต้องขังหายแล้ว ร้อยละ 99.02 จากยอดผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด-19
 

ซึ่งปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศปลูกสมุนไพรประเภทต่างๆ โดยเน้นการปลูกฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวเป็นหลักในพื้นที่ 141 ไร่ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเพื่อช่วยผู้ต้องขังในเรือนจำที่ติดเชื้อโควิด-19 และโรคอื่นๆ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปด้วย นั้นสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับกระชายเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน ที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้จึงเป็นที่ต้องการไปกิน ในการพึ่งพาตนเอง

 


 

ภาพที่ประชาชนหน้าลานจอดรถ –หน้าลานผลิตคลังผลิตสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้นำร่องในการผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแห่งแรก ในทุก ๆ วัน มีการแจกจ่ายกับประชาชน วันละ 200 กระปุก /คน จำนวน 200 คน/วัน ผู้คนพากันมารับการแจกจ่ายทั่วสารทิศ นั้น เป็นสิ่งที่ยินยัน ทางเลือก-ทางรอด ในการพึ่ง ทุนไพร ฟ้าทะลายโจร ที่ยอมรับ ให้ผลพึ่งพาตนเอง ไม่มารอการฉีดวัคซีนที่นัฐบาลปล่อยให้รอ รอ แล้ว รอเก้อไปก่อน!!!
 

พบแหล่งผลิต ปลูกฟ้าทะลายโจร ในการส่งมาจำหน่ายให้โดยตรงกับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นอกจากรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ที่เป็นแหล่งปลูกหลักแล้ววัตถุดิบยังไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลยังได้ขนานการปลูกเพิ่มเติมต่อมาที่ วิสาหกิจชุมชนมีบ้านวังท่าช้าง ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีบ้านเลขที่ 54/3 ม.4 ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 


 

ที่นี่เป็นการถอดบทเรียนพระราชดำริความพอเพียง ที่ให้มนุษย์ “พึ่งพาตนเอง”ตามพระราชดำริพ่อหลวง(ร.9)ปลูกเพื่อกินเป็นยาประขำบ้านในครอบครัว เหลือจำหน่ายจ่ายแจกกันในชุม-ขายส่งต่อให้ รพ.เจ้าพระยาอภัยบูเบศรสร้างชุมชนเข้มแข็ง!
 

บนความพอเพียงอย่างที่แท้ซึ่ง ในหลักแห่ง พอเพียงในชีวิต จิตใจ การทำมาหากิน ปลูกเพื่อกิน เหลือแจกจ่ายกันเองในชุมชน และขายส่งตลาเดจำหน่ายวร้างรายได้สู่ชุมชนเข้มแข็ง
 

วิสาหกิจชุมชนมีบ้านวังท่าช้าง มีสมาชิกประมาณ 40 กว่าคน รวมกลุ่มกันปลูกฟ้าทะลายโจรเป็นเกษตรแนทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมง ส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ส่วนหนึ่งก็ผลิตเป็นแคปซูลขายและก็ส่งช่วยเหลือประชาชน ให้เป็นสมุนไพรประจำบ้าน ในราคาต้นทุน ไม่แสวงกำไร โดยที่คนในชุมชนฯ เข้าไม่ถึงแหล่งซื้อขายในราคาที่เท่าทุน ตกแล้วเฉลี่ยแล้วเม็ดละ 1 บาทเท่านั้น