วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 19:05 น.

ภูมิภาค

เกษตรเขาค้อหนุนปลูกฟ้าทลายโจร เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 20.37 น.

สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ  ขับเคลื่อนโครงการ kick off ปลูกฟ้าทลายโจร9 เพื่อใช้สมุนไพรในการดูแลตนเองและครอบครัว
 

เพชรบูรณ์ : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวลักขณา พรหมเศรณี เกษตรอำเภอเขาค้อและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกิจกรรม kick off ปลูกฟ้าทลายโจร และ กระชายขาว ณ บริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ. รวมใจพสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เริ่มที่บ้าน สานที่วัด รัฐช่วยหนุน
 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) ได้มีนโยบายให้หน่วยงานช่วยกันสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้นำฟ้าทลายโจร มาเพื่อนำไปดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีเป้าหมายผลิตให้ได้ 3 แสนแคปซูล โดยใช้ใบฟ้าทลายโจรประมาน 4,600 กิโลกรัม เพื่อเพียงพอต่อปริมาณ ผู้ป่วย จึงอยากให้หันมาสนับสนุนการปลูกและรวบรวมฟ้าทลายโจรเพื่อนำมาดูแลคนเพชรบูรณ์
 

ดังนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จึงได้สนับสนุนกิจกรรมการปลูกฟ้าทลายโจรและกระชายขาว ภายในบริเวณสำนักงาน เกษตรอำเภอเขาค้อและขยายผลสู่พื้นที่ตำบล หมู่บ้านต่อไป เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การนำสมุนไพรมาใช้ในครัวเรือน.

หน้าแรก » ภูมิภาค