วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:12 น.

ภูมิภาค

อัยเยอร์เวงนำร่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชน

วันพุธ ที่ 04 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 14.10 น.

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 ที่ มัสยิดสามัคคีธรรมหมู่ที่ 2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.ร.พ.เบตง พร้อมด้วย นายวรวิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง และ จนท.รพ.เบตง จนท.สาธารณสุขอำเภอเบตง นายอารี หนูชูสุข ปลัด อบต.อัยเยอร์เวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ อบต.อัยเยอร์เวง ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยบรรยากาศในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก

 

 

หลังประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลามเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เริ่มเข้าใจถึงผลการฉีดวัคซีนมากขึ้น ซึ่งตำบลอัยเยอร์เวงเป็นหมู่บ้านนำร่องตาม นโยบายของนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง ผ่าน ศปก.ตำบลอัยเยอร์เวง ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในหมู่บ้านนำร่องก่อนตามเป้าหมายดังนี้ โดยวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง ประกอบด้วย ม.1 จำนวน 30 คน - ม.3 จำนวน 30 คน - ม.4 จำนวน 30 คน -ม.5 จำนวน 50 คน- ม.6 จำนวน 30 คน - ม.7 จำนวน 50 คน - ม.8 จำนวน 30 คน - ม.9 จำนวน 30 คน และ ม.11 จำนวน 20 คน รวม 300 คน และในช่วงบ่ายประชาชนในหมู่ที่ 2 ต.อัยเยอร์เวงจำนวน 200 คน เป้าหมายรวมทั้งวัน 500 คน ซึ่งที่ผ่านมาตำบลอัยเยอร์เวงเป็นพื้นที่สีแดงระดับจังหวัด และพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

 

 

 

และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ เจ๊ะหะมะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประตำบลอัยเยอร์เวง นายสีดี ดือราแม็ง กำนันตำบลอัยเยอร์เวง และผู้นำศาสนาในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเปิดหมู่บ้านเพื่อยกเลิกพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง หมู่ที่ 8 หมู่บ้านอัยเยอร์ควีน พร้อมทั้ง ร่วมดุอาร์เพื่อขอพรให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดความสงบสุข ผ่านพ้นภัยโดยเร็ว