วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:21 น.

ภูมิภาค

สุราษฎร์โควิดพุ่ง 214 ราย คลัสเตอร์ชุมชนท่าทองใหม่ลามแล้ว 92 ราย

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564, 19.22 น.
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 214 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 9,288 ราย โดยการค้นหาเชิงรุก ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นวันที่ 2 ทั้งหมด 615 รายพบเชื้อ 33 ราย จากการตรวจวันแรก 875 ราย พบเชื้อ 59 ราย รวม 2 วัน 92 ราย ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดจากร่วมบ้าน เพื่อนบ้านและการพูดคุย ซึ่งได้มีการนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แยกไปยังศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19  จำนวน 3 แห่งของเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ที่โรงเรียนบ้านสำโรง , มัสยิดริมน้ำ และ โรงเรียน วัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) โดยมีผู้มาพักคอยเพื่อ สังเกตอาการ 3 แห่งแล้ว 200 ราย เพื่อลดและ หยุดการติดเชื้อในครอบครัว
 
 
ด้านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19เทศบาลตำบลท่าทองใหม่  ที่โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ ที่มีผู้มาพักคอยสังเกตอาการ จำนวน 90 ราย
 
 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเทศบาลตำบลท่าทองใหม่ ร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาพักคอย พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เปราะบางเสี่ยงต่อ การติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย และนอกจากนี้ยังขอความ ร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ กำลังคน และงบประมาณ ในการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (Community Isolation : CI)ในแต่ละพื้นที่ด้วย.
 

หน้าแรก » ภูมิภาค