วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 07:09 น.

ภูมิภาค

ประจวบฯน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง ร.9”  

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.36 น.

วันที่ 13 ตุลาคม ที่ศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯที่จัดแสดงไว้ที่บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด  และนำประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หน้าศาลากลางจังหวัดฯและบริเวณโดยรอบเขาช่องกระจก เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี รวมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเขาช่องกระจก เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2501 ทรงเป็นประธานประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกในพระเจดีย์และทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์บนยอดเขาช่องกระจก

 

 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 จ.ประจวบฯ พร้อมด้วย นางอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 5 นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ พร้อมด้วยครอบครัวกองบิน 5 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพิธีกล่าวน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน 5 และพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

 

นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายราม สิงหโศภิษฐ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จากนั้นร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม.