วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:43 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.06 น.
วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณโถงหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ และนายเอกวิทย์ มีเพียร พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายศาล ทหาร ตำรวจและข้าราชการพลเรือน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช รวม 12 องค์กร/ภาคส่วน ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
จากนั้น คณะผู้บริหารของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางต่อไปยัง ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งในที่นั้น มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรและภาคประชาชน เข้าร่วมพิธี สำหรับการประกอบพิธีทั้งสองกิจกรรมดังกล่าว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย โดยการประกอบพิธีในครั้งนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

หน้าแรก » ภูมิภาค