วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 07:16 น.

ภูมิภาค

ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ตำรวจผลงานปราบปรามยาเสพติดดีเด่น

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 20.39 น.
ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 /พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ประธานการประชุม พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.บัณฑิต  ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 ,พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์  ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 ได้ประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่ 1 /2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผบก.,รอง.ผบก., ผกก.และ หน.สภ.ในสังกัด ภ.5 และ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 13 หน่วย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมฯ ได้จัดให้มีวาระพิเศษ ดังนี้
1. พิธีมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.นพ.แสวง เที่ยงใจ นายแพทย์ ( สบ.5 ) หน.รพ.ดร.เป็นผู้รับมอบ 2. พิธีมอบสิ่งของบำรุงขวัญ(ถุงยังชีพจำนวน 20 ชุด) ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.แม่ตื่น จ.เชียงใหม่และ ถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุดพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุดให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
 
3. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลงานด้านดารป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่นห้วงเดือน ก.ย.-ต.ค.64 ดังนี้ คดีที่ 1 :เมื่อวันที่ 9  กันยายน  2564 เวลาประมาณ 04.00 น กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5  ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  จับกุมผู้ต้องหา 5 คน รถยนต์ 4 คัน ยาบ้ารวมประมาณ 5.9 ล้านเม็ด  เหตุเกิดด่านตรวจแม่โถ ต่อเนื่องถึง ปั๊มน้ำมัน ปตท.แม่ขะจาน ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จึงเห็นสมควรมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้ 1. พ.ต.ท.กำพล  เยาว์ธานี สว.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.5 2. ร.ต.อ.คมสันต์  ติดสนิท รอง สว.กก.1 บก.สส.ภ.5
 
คดีที่ 2 : เมื่อวันที่  4 ตุลาคม  2564  เวลาประมาณ 15.30 น.กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, สถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จับกุมผู้ต้องหา 6 คน รถยนต์ 3 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน ยาบ้ารวมประมาณ 5 ล้านเม็ด เหตุเกิดถนนสายแม่จัน–เชียงแสน บ้านดอยจำปี - วงเวียนนครเชียงแสน  ต่อเนื่องถึงหน้าวัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย 
 
จึงเห็นสมควรมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้ 1.พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิดผกก.สส.ภ.จว. เชียงราย 2.พ.ต.อ.ถนัด  ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงแสน 3.พ.ต.ท.ศุภกรณ์ชัย เดชายิ้มสวัสดิ์ สว.สส.สภ.แม่ฟ้าหลวง 4.พ.ต.ท.กิตติภูมิ  กันจินะ สว.สส.สภ.เชียงแสน 5.ร.ต.อ.พิชิตพงศ์ ทะนันชัย รอง สว.สส.สภ.เชียงของ จว.ชร. 6.ส.ต.อ.สะอาด  คำเงิน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เชียงแสน
ซึ่งพิธีดังกล่าวข้างต้นและการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค 5 ครั้งที่1/2565 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน้าแรก » ภูมิภาค