วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 22:01 น.

ภูมิภาค

สมุทรสาครนำร่องตลาดกลางกุ้งต้นแบบสร้างภูมิต้านทานโควิด

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 13.56 น.
เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. ของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครและคณะ เข้าเยี่ยมจุดให้บริการตรวจ รักษา ฉีดวัคซีน ตามมาตรการ   COVID - Free Setting ณ ตลาดกลางกุ้ง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายใต้แนวทางการดำเนินงานในรูปแบบโครงการ “ตลาดอาหารทะเลต้นแบบสร้างภูมิต้านทานโควิด เพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาคร” สำหรับตลาดกลางกุ้งนั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่ทำงานและพักอาศัยในตลาดกลางกุ้งต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพื่อฉีดวัคซีนในครั้งนี้อยู่ประมาณ 1,200 คน ส่วนที่เหลือนั้นเป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการภายนอกแต่พักอาศัยอยู่ในตลาดกลางกุ้ง ซึ่งก็ได้รับวัคซีนกันไปจนเกือบครบทั้งหมดแล้ว 
 
โดยทางด้านนายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เปิดเผยว่า โครงการตลาดอาหารทะเลต้นแบบสร้างภูมิต้านทานโควิด เพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นในนามของจังหวัดสมุทรสาครและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยสนธิความร่วมมือกับทางเทศบาลนครสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร  สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร และ มูลนิธิรักษ์ไทย นำร่องขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งเป็นตลาดต้นแบบแก้ปัญหาโควิดเพื่อนำเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในส่วนของตลาดกลางกุ้งนี้นับเป็นแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสาครที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในระลอกที่ 2 เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 จนส่งผลกระทบอย่างหนัก ทำให้จังหวัดอื่นๆ เกิดความเกรงกลัวตลาดกลางกุ้งและจังหวัดสมุทรสาคร แต่เนื่องจากที่ผ่านมาในระลอกที่3 ทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำประสบการณ์จากการระบาดระลอกที่ 2 มาแก้ไขสถานการณ์และควบคุมการระบาดจนปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีผู้ติดเชื้อลดลงเป็นจำนวนมาก จึงนำมาสู่การเปิดตลาดต้นแบบปราศจากโควิดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นการประกาศให้คนภายในจังหวัดได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่า วันนี้คนในตลาดกลางกุ้งทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาตินั้น ได้รับการดูแลจากหน่วยราชการด้วยการจัดทีมเข้ามาตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยอุปกรณ์ ATK แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นก็ทำการฉีดวัคซีนให้กับทุกคนที่อยู่ในตลาดกลางกุ้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนที่อยู่ทั้งข้างนอกและข้างในตลาดกลางกุ้ง และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคจากทั่วทุกสารทิศสามารถแวะมาซื้อสินค้าอาหารทะเลสดที่ตลาดกลางกุ้งได้เพราะที่นี่คือตลาดอาหารทะเลต้นแบบ โดยจะทำควบคู่ไปกับตลาดทะเลไทย ซึ่งเป็นตลาดอาหารทะเลรายใหญ่อีกแห่งหนึ่งเช่นเดียวกัน ต่อจากนั้นจึงจะขยายผลไปยังตลาดอื่นๆ ทั่วทั้งจังหวัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มาซื้ออาหารทะเล หรือมาท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ซื้อหาอาหารทะเลกลับไปรับประทานกันได้อย่างปลอดภัย   
 
นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ยังกล่าวอีกว่า สำหรับโครงการนี้ เราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นต้นแบบของตลาดอาหารทะเล แล้วนำไปสู่การเปิดเมืองได้ ภายใต้โครงการสมุทรสาครเปิดเมือง โดยมีตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร และ ตลาดทะเลไทย เป็นต้นแบบของตลาดอาหารทะเล เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจับจ่ายซื้อของ ซื้ออาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร 
 
ขณะที่นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครกล่าวว่า โครงการนี้เป็นการดำเนินงานตามมาตรการ COVID - Free Setting ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพยายามทำให้ตลาดทั้ง 2 แห่งคือ ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร กับ ตลาดทะเลไทย เป็นตลาดเศรษฐกิจนำร่องที่ปลอดจากเชื้อโควิด 19  โดยการใช้รูปแบบของการตรวจแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ทุกคนที่อยู่ในตลาดทั้ง 2 แห่งนี้ แล้วถ้าไม่พบเชื้อก็จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้ทันที เพื่อจะได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการว่าตลาดแห่งนี้ มีทั้งการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตรวจค้นหาเชื้อด้วย ATK และเติมเต็มความปลอดภัยด้วยวัคซีน  
 
ส่วนความรู้สึกของแรงงานข้ามชาตินั้น ก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีนทางแรงงานข้ามชาติก็รู้สึกกังวลอยู่บ้างจากการติดตามข่าวที่เป็นเฟคนิวส์ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงมาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนั้น ก็สร้างความเชื่อใจให้แก่แรงงานข้ามชาติมากขึ้น จนยอมรับและมั่นใจในวัคซีนที่นำมาฉีดให้และระบบการดูแลภายหลังการฉีดวัคซีน ทำให้ได้รับความร่วมมือมาเข้ารับการฉีดวัคซีนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

หน้าแรก » ภูมิภาค