วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 04:04 น.

ภูมิภาค

วัดแดงธรรมชาติ เชิญร่วมบุญใหญ่พิธีเททองหล่อพระอุปคุต ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 20.37 น.

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.64 พระครูปรีชาพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา นอกจากนี้ประเทศไทยยังเผชิญกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะอุทกภัยในหลายจังหวัด วัดแดงธรรมชาติจึงมีแนวคิดจัดสร้างพระอุปคุต ซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่มีลาภ มีฤทธิ์มาก และเป็นสาวกองค์สำคัญในการประกาศเชิดชูพระพุทธศาสนา หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว เพื่อหวังให้เป็นมิ่งขวัญ เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของพุทธศาสนิกชนได้มาสักการะบูชา ประกอบกับ หลังจากที่สร้างพระปางนาคปรกองค์ใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก็อยากให้มีสาวกคู่บารมี คือ พระอุปคุต ได้ปกปักษ์รักษาคุ้มครอง ชาติ บ้านเมืองศาสนา ควบคู่กัน

 โดยพระอุปคุตที่จะจัดสร้างขึ้นนี้ จะประดิษฐานภายในสระน้ำ บริเวณองค์ปู่มุจลินท์นาคราช ด้านหลังพระนาคปรกองค์ใหญ่ ซึ่งแต่เดิมภายในสระน้ำจะมีบาตรอยู่กลางน้ำ สร้างเอาไว้เป็นสัญลักษณ์ของการเสี่ยงทาย เพื่อให้ลูกหลานสายพญานาคราชหรือผู้ที่เคารพนับถือมากราบไหว้บูชา สักการะ รวมทั้งได้เสี่ยงสัตย์อธิษฐาน

 

 


ทั้งนี้ จะมีพิธีเททองหล่อพระอุปคุต ขนาดเท่าองค์พระจริง หน้าตักกว้าง 32 นิ้ว สูง 2.10 เมตร ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. ณ วัดแดงธรรมชาติ จ.นนทบุรี โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีในฐานะเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภายในงานได้นิมนต์เกจิอาจารย์ผู้สันทัดในพิธีพุทธาภิเษก มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และทำพิธีบวงสรวงในเวลา 09.00 น. ญาติโยมสามารถร่วมบุญใหญ่ในพิธีเททองหล่อพระอุปคุต ด้วยการบูชาแผ่นทองเหลือง ซึ่งทางวัดจะนำแผ่นทองเหลืองที่เขียนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด บรรจุไว้ใต้ฐานพระอุปคุตเพื่อเสริมดวงชะตา นอกจากนี้ ยังมีเทียนพระอุปคุต 8 เหลี่ยม และพระอุปคุต ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาพระอุปคุตได้เช่าบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน พุทธบริษัททั้งหลายร่วมบุญใหญ่ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หรือสามารถร่วมบุญออนไลน์ กองบุญละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีวัดแดงธรรมชาติ เลขที่บัญชี 7580609304 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดแดงธรรมชาติ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์  0819254037